Anita Brodén (Replik)

Information

Herr president! Jag begärde replik på samma tema. Jag anser att det är väldigt värdefullt att Siv Fridleifsdottir nu har förtydligat förslaget. Det står visserligen under punkt nr 12 att det gäller alla motordrivna farkoster – sedan har vi fått olika synpunkter på det – men jag anser att det är viktigt att det också förtydligas, att man skriver in att det gäller såväl till havs som till lands så att det blir klockrent. Jag förordar det alternativet. Jag är tacksam för att ni har lagt fram ett sådant otroligt starkt förslag. Tack för det!