Britt Lundberg (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
200
Talerrolle
Præsidiets talsperson
Dato

Tack, ministern, för denna utmärkta redogörelse. Jag är väldigt glad för att ni vill fortsätta styrka det nordiska samarbetet inom utrikespolitiken. All erfarenhet visar att när de nordiska länderna uppträder gemensamt så kan vi få ett stort och ofta avgörande inflytande. Vi är glada för att Norge som gästland i G20 och Sverige i säkerhetsrådet talar med Nordens röst. Nordisk koordinering måste vara regel snarare än undantaget. Det är en självklarhet att de nordiska länderna ska backa upp om nordiska kandidaturer i FN och andra internationella organisationer.

I Nordiska rådet menar vi att vi i Norden måste stärka vårt samarbete inom utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken ytterligare. Världen är, som ministern säger, i konstant förändring. Det är på många sätt oförutsägbara tider. Tillsammans har Norden en stark, stor, strategisk, militär-

och säkerhetspolitisk betydelse. Nordiskt samarbete hotar ingen men bidrar till stabilitet och förutsägbarhet både i närområdet och internationellt. Vi är stolta över de nordiska ländernas insatser för fredsbevarande arbete och inte minst fredsförmedling. Vi kommer att diskutera detta ytterligare i morgon i en debatt där också president Martti Ahtisaari med är gästtalare.

Norden kan ju verkligen bidra till och ge hopp till resten av världen. Vi upplevs som väldigt eniga och vi har levt i fred internt i över 150 år. Detta trots att en del är Nato-medlemmar, en del är med i EU och en del har euro och så vidare. Vi visar att vår gemensamma värdegrund är så stark, demokrati, jämställdhet, välfärd, utbildning, hälsovård och så vidare. Det fungerar som ett kitt oss emellan.

Tack också för samarbetet kring FN: s säkerhetsmål. Vi i Nordiska rådet kommer med stort engagemang att arbeta vidare med detta. Jag skulle vilja lägga till migration. Fler länder måste ta sin del av ansvaret för att lösa flyktingkrisen. Konflikter på andra håll i världen påverkar oss i stor utsträckning. I en globaliserad värld är det viktigt att agera tillsammans.

Till sist vill jag tacka utrikesministrarna för att ni i denna osäkra tid verkligen ser till mervärdet av nordiskt samarbete. Vi i Nordiska rådet vill göra det vi kan för att styrka samarbetet ytterligare. Tack.