Cecilie Tenfjord-Toftby (Hovedindlæg)

Herr president! Gränshindersfrågor är viktiga. Nästa ärende är kanske inte lika känsloförknippat som det förra, men det är icke desto mindre viktigt att även ta tag i det.

Byggstandarden i Norden har blivit utsatt för en del kritik i och med att vi inte är särskilt bra på att samordna våra byggstandarder. I Norden hanterar vi i dag våra byggstandarder väldigt olika, och det är också många omotiverade olikheter i standarder på vissa byggdetaljer och i vissa krav, till exempel när det gäller hur bred en dörr ska vara eller hur högt ett trappsteg ska vara. Många standarder är inte lagreglerade, utan branschen har tagit fram egna standarder för hur det ska vara.

Detta uppmuntrar tyvärr delvis branschen att agera protektionistiskt eftersom det ges möjlighet att skapa standarder som är rent nationella och som gör det svårare för konkurrens från andra nordiska länder. Konsekvensen blir till exempel att prefabricerade hus, som vi har rätt mycket av här i Norden, blir mycket dyrare för konsumenten, och det blir mycket svårare för nordiska företag att växa och åka över gränserna mellan våra nordiska länder.

Under våren kom en nordisk regeringsrapport som visade att de nationella standarderna visserligen är sakligt omotiverade men att det ändå kan vara samhällsekonomiskt olönsamt att i ett slag göra om samtliga nationella standarder till en gemensam nordisk standard. Däremot menade man att på de områden där det i dag saknas nationella standarder kunde man skapa nya standarder som är gemensamt nordiska.

Förhoppningen är då också att de nordiska standarderna i fortsättningen skulle kunna bli gemensamma EU-standarder, så att våra nordiska byggare kan få växa utom lands och att våra nordiska husköpare kan få hus till rimlig kostnad.

Näringsutskottets förslag till Nordiska rådet innebär således att rådet stöder utskottets betänkande. Jag kommer inte att läsa upp förslaget, för det kan ni hitta i era handlingar.