Doris J. Jensen (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
265
Talerrolle
Minister for Nordisk Samarbejde, Grønland
Dato

Tak. Min kollega Martha Lund Olsen, Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender, kunne desværre ikke deltage i dag på grund af sygdom, men jeg vil på vegne af hende takke mange gange for denne anerkendelse af Grønlands indsats på senfølgeområdet.

Vi er meget stolte af vores behandlingsindsats og er glade for, at vores metode bliver påskønnet, særlig da det ikke er hver dag, Grønlands sociale indsatser får så meget opmærksomhed. Vi er særlig stolte af vores metode, da den tilgodeser det aktuelle behov, som borgere i landet har, samtidig med at den opererer ud fra de ressourcer, der er i et land med lange afstande og spredt bosætning. I stedet for at borgere med behov for behandling skal komme til os, kommer vi til dem.

Når man bor i et land med få ressourcer, er det nødvendigt at tænke kreativt og være nytænkende. Vi har formået at være det samt sørge for, at de mange mennesker, som lider af senfølger af seksuelle overgreb i barndommen, får den hjælp, de har behov for. Vi har arbejdet for at give de berørte et bedre liv for at sikre, at deres børn får forældre, som bedre kan udfylde forældrerollen end før.

Men dette vil ikke kunne lade sig gøre, hvis vi ikke havde dygtige og kompetente psykologer med på holdet samt de dygtige lokale kontaktpersoner. Alle spiller en vigtig rolle i forhold til den lokale forankring af viden om senfølger samt i forhold til at skabe kontakt mellem borgerne og psykologerne på rejseholdet. For at metoden skal fungere, er det således vigtigt at have det rigtige hold til at løfte opgaven, og det har vi haft.

Vi ser behandlingen af metoden her i Nordisk Råd som en styrkelse af et øget samarbejde og grundlag for videndeling på tværs af de nordiske lande og ønsker jer således god behandling af emnet. Tak for ordet.