Håkan Svenneling (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
400
Talerrolle
Venstresocialistiske Grønne Gruppes talsperson
Dato

Herr president! Den vänstersocialistiska gröna gruppen ställer sig bakom förslaget om att minska antalet utskott från fem till fyra. Som en mindre grupp i Nordiska rådet hoppas vi att detta leder till att vi bättre kan genomföra vårt arbete som parlamentariker, och vi hoppas också att det leder till ökad effektivitet, även om de nordiska regeringarna måste sluta åderlåta Nordiska rådets budget om man menar allvar med att man tror på det nordiska samarbetet.

Gällande ansökan från Samiskt parlamentariskt råd om en plats i Nordiska rådet vill jag säga att vi i den vänstersocialistiska gröna gruppen ända sedan ansökan kom in har stöttat samernas sak. Det förslag som nu finns på bordet om att ge så kallad permanent observatörsstatus ser vi som ett positivt steg i rätt riktning, även om man inte går så långt som man borde. Att man nu från presidiets sida drar bort förslaget från sessionen visar hur presidiet missbrukar sin makt över vår dagordning.

År 1970 kom frågan om observatörsstatus för samerna i Nordiska rådet upp för första gången, på initiativ av samerna själva. Vid plenum då konkluderade man att samerna hade tillräckliga möjligheter att komma till tals inom existerande ramar. Fullvärdigt medlemskap diskuterades första gången 1974, och det blev avslag 1976. Men även 1983 diskuterade man frågan. 1994 införde vi dagens observatörsstatus, men även 1995 och 1997 diskuterade man frågan. 1998 skrev Samiskt parlamentariskt råd till Nordiska rådets presidium och föreslog att man skulle utvidga tolkningen av vad observatörsstatusen innebär, men det avslogs också.

Vid sessionen 2001 beslutade man att bibehålla observatörsstatusen och hänvisade till att man kunde ha dialog med medborgar- och konsumentutskottet. Det är 45 år av politisk kamp som inte är slut i dag.

Presidiet måste sluta förhala processen för att få samernas röst hörd. Som ett modernt parlament måste vi inkludera urfolkens röst.