Jan Lindholm (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
345
Person
Dato

Ärade president! Jag skulle vilja ställa en fråga till den ansvariga ministern om konsekvenserna av de fyraåriga programperioderna. Energifrågor handlar ju om stora investeringar, och det handlar om många svåra konflikter som planmässigt tar lång tid. Vissa dimensioner på energiområdet som kräver lång framförhållning glöms lätt bort. Då tänker jag på risk- och sårbarhetsfrågor, som ju förändras med anledning av de klimatförändringar som vi känner till. Klimatförändringarna leder ju till andra sårbarhetsbilder, och då krävs det att man redan i dag tänker mycket långsiktigt på hur energisystemen ska kunna vara hållbara i framtiden. Diskuteras den frågan hos er? Det är min fråga.