Jorodd Asphjell (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
388
Talerrolle
Socialdemokratiske Gruppe
Dato

Jorodd, ja – det stemmer. Det er mange som lurer på mitt navn. Det er bare fem i Norge som heter Jorodd. Årsaken er at moren min heter Jorunn og faren min heter Odd, og da ble det Jorodd. Hadde jeg stått her som dame, hadde jeg sikkert hett Oddrunn! (Munterhet i salen)

Tilbake til budsjettet. Ettersom vi nå er på Island og her i Reykjavik, og det er den islandske samarbeidsministeren som har innledet til budsjettet, vil jeg knytte en liten bemerkning til Nordens hus. Nordens hus her i Reykjavik er det eneste Nordens hus som Ministerrådet helt og fullt har ansvaret for og eier selv. Vi vet at folk som har besøkt det under denne sesjonen, har sett at huset er veldig nedslitt. Det har stort behov for renovering.

I 2018 feirer Nordens hus her på Reykjavik 50 år. De har foretatt et anslag på en renovering på ca. 4 mill. danske kroner for å sette huset i god stand til jubileet i 2018. Jeg tok også dette opp med kulturministeren i går. Jeg vil henstille til samarbeidsministrene om at Ministerrådet finner de nødvendige pengene til oppussing av Nordens hus, slik at det framstår i den prakt det fortjener, og at det kan brukes til mange nye aktiviteter i årene framover.