Jorodd Asphjell (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
114
Talerrolle
Talesperson för den Socialdemokratiska gruppen
Dato

Vi har nå hatt besøk av de nordiske statsministrene, og vi har debattert hvordan vi skal styrke Norden som integrert region. Det handler veldig mye om språk, det handler mye om kultur, og det handler mye om samvær. Vi har et forslag til å få etablert nordiske folkehøgskoler i alle nordiske land. Den nordiske folkehøgskoletanken var det den danske filosofen og pedagogen Grundtvig som etablerte allerede i 1844, i Danmark.

Vi har en nordisk folkehøgskole i Sverige, i Kungälv. Vår tanke er at vi skal få etablert en nordisk folkehøgskole i alle nordiske land – ikke at en skal bygge nye skoler, men at etablerte folkehøgskoler kan søke det nordiske folkehøgskolerådet om å bli en nordisk folkehøgskole, for å fremme dette at ungdommer kommer sammen og lærer å kjenne de nordiske land, nordisk språk og nordisk kultur på en god måte. Det kan være fellestema som fremmer nordisk kultur og språk gjennom sang, musikk, film, litteratur, drama og dans, som fremmer nordiske tradisjoner gjennom kunst, håndverk, mattradisjoner, arkitektur, osv., og som fremmer nordisk samarbeid gjennom friluftsliv, idrettsarrangement og reiseliv. Hvis vi starter med de unge, vil også det nordiske arbeidet bli styrket gjennom at de blir bedre kjent med nordisk språk og kultur.

I Norge ser vi en stor oversøkning til de folkehøgskolene vi har. Vi har 48 frilynte folkehøgskoler i Norge, og vi har 32 kristne folkehøgskoler. Hvis én av dem kan bli en nordisk folkehøgskole med tema hvor en knytter ungdommer sammen fra alle de fem nordiske landene pluss Grønland, Færøyene og Åland, ville det være et unikum for oss. Hvis det nordiske folkehøgskolerådet får ansvaret med å godkjenne hvilke skoler i hvilke land som skal tas opp, og at de har et program knyttet til det spørsmålet, tror jeg det vil være en god sak å gå videre med, ikke minst fordi en slik involverer unge til å bli kjent i Norden. Vi ser jo i dag at mange unge ikke kjenner til nordiske spørsmål på tross av at vi har mye felles kultur, felles historie og felles språk, og jeg tror at dette vi være en enestående mulighet til å bli enda bedre kjent og utvikle gode relasjoner på tvers av landene.

Vi ber om at dette blir vedtatt og oversendt til grundig gjennomgang for å se på mulighetene for hvordan det kan organiseres og eventuelt finansieres.