Jorodd Asphjell (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
55
Talerrolle
Socialdemokratiska gruppen
Dato

Vi i S-gruppen i kunnskap og kultur synes dette er et godt forslag. Nå har vi nettopp hatt statsministrene her, som tok opp dette med de nordiske land som integrert region. Spørsmål knyttet til godkjenning av hverandres yrkeskvalifikasjoner er et stort grensehinder. Vi vet at mobiliteten mellom de nordiske landene er stor, og den vil bli stadig større. Derfor er det viktig at hjelpepleiere, tømrere, elektrikere, rørleggere, murere, osv., kan få godkjent sine utdanninger, sin realkompetanse, slik at de kan jobbe på tvers av de nordiske grensene. Vi synes dette er et godt forslag, og vi støtter det.