Kimmo Tiilikainen (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
173
Talerrolle
Landbrugs- og Miljøminister, Finland
Dato

Edustaja Karimäen ottama esimerkki nyhtökaurasta, uudesta eläinvalkuaista tietyllä tavalla korvaavasta kasvipohjaisesta elintarvikkeesta, on loistava esimerkki pohjoismaisista ruokainnovaatioista. Uskon, että tämän kaltaisia esimerkkejä tarvitaan paljon lisää.

Eläinten hyvinvointi. Kaikki Pohjoismaat ovat maailman mittakaavassa tehneet edistyksellistä työtä eläinten hyvinvoinnin edistämisessä ja lainsäädäntönsä kehittämisessä. Myös meillä Suomessa eläinsuojelulaki on paraikaa valmistelussa, ja tulemme antamaan uuden eläinsuojelulain ensi vuonna eduskunnan käsiteltäväksi. Menemättä yksityiskohtiin, on selvää, että uuden lainsäädännön myötä eläintensuojelua voidaan edistää.

Meidän on myös tärkeää tehdä yhteispohjoismaista työtä eläinten hyvinvoinnin ja ylipäänsä kestävän ja eettisen maataloustuotannon edistämiseksi, ensinnä tietenkin koko Euroopan alueella mutta myös maailmanlaajuisesti.

Skandinavisk oversettelse:

Ledamot Karimäkis exempel på pulled havre, ett nytt växtbaserat livsmedel som på sätt och vis ersätter djurprotein, är ett ypperligt exempel på nordiska matinnovationer. Jag tror att det behövs mycket flera sådana här exempel. Djurvälfärden: Alla nordiska länder har i ett globalt perspektiv arbetat innovativt för att främja djurvälfärden och utveckla lagstiftningen. Också i Finland bereds som bäst en djurskyddslag och vi kommer att överlämna den nya lagen till riksdagen nästa år. Jag ska inte gå in på detaljer, men det är klart att vi kan främja djurskyddet genom den nya lagstiftningen. Det är också viktigt med samnordiskt arbete för att främja djurens välfärd och en hållbar och etisk jordbruksproduktion överlag, i första hand givetvis i hela Europa men också globalt.