Kimmo Tiilikainen (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
181
Talerrolle
Landbrugs- og Miljøminister, Finland
Dato

Nyt valitettavasti en pysty aivan varmasti tähän viimeiseen kysymykseen vastaamaan. Oma tietopohjani ei siihen riitä.

Ylipäätänsä tuo työ antibioottien tarpeettoman käytön vähentämiseksi lähtee eläintenhoidosta, hygieniatasosta ja niin edelleen. Kyse ei ole pelkästään eläinlääkinnän toimista vaan koko eläintenhoidon toimista. Mitä korkeammalle tasolle hygienia- ja tuotanto-olosuhteet pystytään nostamaan, sen helpompi on luopua antibioottien käytöstä tai vähentää niitä ja rajata ne ainoastaan aivan välttämättömiin tapauksiin.

Tässä tietenkin jokainen maa ja jokaisen maan maatalousministeriö kantaa vastuun konkreettisista toimista omalla alueellaan. Tämä ohjelma antaa vahvan selkänojan tälle toiminnalle.

Skandinavisk oversettelse:

Nu kan jag tyvärr inte svara med säkerhet på denna sista fråga. Min kunskapsbas räcker inte till det. Arbetet för att minska onödigt bruk av antibiotika utgår ifrån djuruppfödningen, hygiennivån och så vidare. Det gäller inte bara åtgärder inom veterinärmedicinen utan inom hela djuruppfödningen. Ju högre hygien- och produktionsstandarderna är, desto lättare är det att avstå från eller minska bruket av antibiotika och avgränsa det till situationer där det är helt oumbärligt. Naturligtvis bär varje land och jordbruksdepartement ansvaret för konkreta åtgärder på sitt eget område. Programmet skapar en stark grund för denna verksamhet.