Knut Storberget (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
453
Talerrolle
Den Socialdemokratiske Gruppe, Udvalget for Holbart Nordens talsperson
Dato

Bruk av kjemikalier er en selvsagt del av vår hverdag og gjør at ulike produkter får de egenskapene vi vil at de skal ha – vannavstøtende, myke eller harde, fargerike eller gjennomsiktige – og mange, ikke minst barn, er eksponert for et stort antall kjemikalier. Det er grunn til bekymring. Leketøy, kosmetikk, elektronisk utstyr, byggemateriale, osv. osv. er eksempler på gjenstander som fort kan gi alvorlige helseskader, slik som bryst- og prostatakreft, nedsatt fertilitet osv.

Nordisk råd har gjennom flere år tatt opp kampen for en giftfri hverdag. EUs regler om dette skulle gjøre det mulig å sette en stopper. Det virker dessverre ikke godt nok, og mange mener at det går for langsomt. Norden må derfor sammen gå foran. Dette forslaget skal på mange måter underbygge et framskritt på dette feltet og i så måte presse på det globale samfunn.

Vi kan, som anbefalt av Den svenske Kjemikalieinspeksjonen, stoppe bruk av helseskadelige kjemikalier i byggeprodukter og i produkter som barn kommer i kontakt med i sitt daglige liv. Det er et spørsmål om vilje. Vi kan gjøre en hel del for å fremme utfasing av uønskede kjemikalier, f.eks. lage en felles, offisiell nordisk liste over uønskede kjemikalier. Vi kan også gjøre mange andre informative tiltak.

Utvalget anbefaler at vi i Norden samler våre begrensede ressurser for å opprette et felles nordisk kunnskapssenter for en giftfri hverdag, som både utarbeider liste over uønskede kjemikalier og over hvilke alternativer vi faktisk har.

I arbeidet med utvalgsforslaget har det vært nedsatt en arbeidsgruppe, og det er grunn til å rette en særlig takk til disse medlemmene. Det kreves hurtige tiltak for å beskytte særlig barn som kommer til verden – både i dag og i morgen – og dette er en god start.