Lars-Arne Staxäng (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
175
Speaker role
Konservativa gruppens talesperson
Date

Herr president och Nordendelegater! Detta är ett viktigt projekt, precis som har sagts tidigare. Det är ett typexempel på ett positivt Nordensamarbete.

Vi ska ha en målsättning i programmet för 2018–2022. Vi ska stärka det nordiska utbildningssamarbetet, något som verkligen är angeläget. Det handlar om att ta vara på varandras erfarenheter och ha ett utbyte mellan de nordiska länderna. När det gäller gemensamt område är det inte bara Norden, utan vi har faktiskt lagt in Baltikum. Vi ska utveckla kvaliteten. Det är ju så att man har olika erfarenheter när det gäller kvaliteten och innovationer, och då gäller det att dra nytta av erfarenheterna över våra nordiska länder. Vi har även ett livslångt lärande. Vi ska främja nordiska språk och kulturer, stärka språkförståelsen – inte minst hos de unga – och öka kännedomen om de nordiska språken.

Samfällt är detta egentligen grunderna för det nordiska samarbetet. Konservativa gruppen vill därför bifalla förslaget.