Lars-Arne Staxäng (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
321
Talerrolle
Konservativa gruppens talesperson
Dato

Herr president, kära Nordendeltagare! Först ett tack för den intressanta informationen och redogörelsen från Frank Bakke-Jensen!

Jag anser att det är jätteviktigt att komma framåt inom det nordiska samarbetet, att man i enighet får bort viktiga gränshinder och får ett närmare samarbete i många frågor. Här har vi mycket kvar att göra. Som jag nämnde i tisdag finns det stora vinster att göra i detta samarbete. Hade vi haft ungefär samma gränshinder som de mellan USA:s stater hade det varit många hundra miljarder som vi hade kunnat ha till många andra och bättre saker. Alla våra nordiska stater skulle tjäna på detta. Vi får fortsätta detta arbete.

Ministerrådet har lagt fram förslag, och vi i den konservativa gruppen tycker att de flesta av förslagen är bra. Vi vill också betona att det finns fler frågor som behöver sin satsning, inte minst gäller det utbildning och gemensamma yrkeslegitimationer i Norden. Vi skulle ha mycket att tjäna på detta. Vi i den konservativa gruppen anser att det är detta som ska prägla ministerrådets budget nästa år och framåt. Men vi har också ansvar i andra frågor. Som nämnts tidigare kanske försvars- och fredsarbetet är den viktigaste punkten. Därför var det mycket inspirerande att här lyssna på förre presidenten Martti Ahtisari.

Eftersom tiden är knapp ska jag inte förlänga debatten utan bara säga att Konservativa gruppen röstar bifall till presidiets förslag.