Lennart Axelsson (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
261
Talerrolle
Den Socialdemokratiske Gruppe
Dato

Herr president! Delegater!

Bente redogjorde för utskottets inställning på ett väldigt bra sätt.

Vi vill ju att Norden ska vara en bra plats att leva på. Om utvecklingen fortsätter, att unga människor mår allt sämre, är det inte en bra plats att leva på för vare sig dem eller andra.

Vi har sett att den psykiska ohälsan har ökat, precis som Bente beskrev. Vi har också sett att antalet människor som tar livet av sig har ökat.

I WHO:s rapport från förra året, som var den första som tittade på hur det såg ut i hela världen, konstaterade man att i gruppen 15-29-åringar är den näst största dödsorsaken självmord. Det är såklart en utveckling som alla måste ta på stort allvar.

I dag får inte de som har behov av hjälp den hjälp de skulle behöva. Många som mår dåligt upptäcks inte. Självklart är det en utmaning för oss, i första hand självfallet för varje enskilt land men också på nordisk nivå. En styrka med det nordiska samarbetet är ju att vi tillsammans kan dela med oss av våra erfarenheter och försöka hitta en väg framåt som löser de problem som vi nu tar upp.

Jag hoppas att vi med gemensamma krafter kan ta oss an denna stora utmaning i sann nordisk anda.