Maarit Feldt-Ranta (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
107
Talerrolle
Socialdemokratiska gruppen
Dato

Tack, president! Jag är helt enig med motionsställarna. Det här är ett väldigt viktigt och välkommet initiativ. Kärnkraftsvapen är avsedda till att förstöra allt levande från stora geografiska områden. Jag kan inte se att de nordiska länderna har något som helst intresse av att det finns sådana vapen. Det står också i konflikt med allt det andra vi försöker göra inom Norden, det vill säga främja freden och demokratin i världen. Jag är mycket glad att ledamot Paavo Arhinmäki lyfte fram den här frågan i dialogen med statsministrarna. Många av oss här, oberoende av vilken nationalitet vi företräder är mycket glada för det arbetet som Sverige har gjort i bräschen av den här frågan. De övriga nordiska länderna har tyvärr visat sin passivitet och lämnat Sverige ensam i den här frågan. Jag tycker att vi alla ska utmana våra regeringar att ta det här arbetet starkt på sin agenda. Vi behövs alla för att nedrusta från kärnvapen.