Maarit Feldt-Ranta (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
83
Speaker role
Talesperson for Den Finske Delegation
Date

Ledamöterna säger att avskaffandet av gränshinder är högprioriterat i Nordiska rådet. Under de tio åren som jag har varit ledamot i Nordiska rådet märkte jag först en mycket stor iver att avskaffa dem, och efter det har vi i vårt arbete gång på gång nedprioriterat avskaffandet av gränshinder, med tanke på hur vi har lagt det på vår organisation.

Först hade vi ett grändhinderråd på hög nivå som skulle lösa frågorna och jobba mycket med dem. Statsministrarna var väldigt engagerade och även presidiet. Sedan grundade vi en särskild kommitté som skulle ta hand om frågorna. Det slutade med att kommittén aldrig har tid att mötas, och nu sköts det hela vid sidan av.

Det hänger mycket på vad vi kan göra på den nationella nivån, och om alla länder effektiviserar sitt gränshinderarbete där hemma och också ser till att det förebyggande arbetet, att vi inte skapar nya gränshinder, fungerar, så tror jag att vi kan effektivisera mycket av det som vi gör i dag.