Michael Tetzschner (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
113
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Date

Jeg har veldig sans for dem som arbeider for idealistiske målsettinger, og som vil bruke sin tid på frivillig politisk arbeid. Allikevel vil jeg si at dette initiativet er et skoleeksempel på hvordan Nordisk råd kan gjøres seg fullstendig irrelevant. Grunnen til at jeg sier det, er at vi da kommer til å bruke den tiden som er begrenset, og som vi har sammen, til å snakke om forhold vi ikke kan påvirke.

Dessuten har vi andre mekanismer og andre internasjonale fora hvor man kan gå i dybden og forfølge de mål. Jeg skal ikke betvile hensiktene hos dem som ønsker å ta dette opp, men fordi Nordisk råd i disse spørsmål ikke har noen funksjon, ikke vil bli lyttet til, kan vi tvert imot risikere å nedkalle latter over våre hoder hvis vi sender et brev til partene i Midtøsten og forteller hvordan Nordisk råd nå oppfordrer dem til å gjøre det ene eller det andre.

Det andre poenget er at forslagsstillerne også ser for seg at man skal oppfordre parlamentene til å pålegge sine regjeringer en spesiell handlemåte i denne saken. Ja, da går jeg ut fra at Den venstresosialistiske grønne gruppe, hvor jeg gjenkjenner Fylkesnes som medlem av SV, har rik anledning til å ta dette opp i sine hjemlige nasjonalforsamlinger. Det er jeg sikker på at SV også kommer til å gjøre nå som de er ute av den rød-grønne regjering, og ikke lenger er svinebundet til en offisiell felles utenrikspolitikk. Det må de meget gjerne gjøre, og så tar vi denne diskusjonen i de nasjonale parlamentene.

Så la ikke Nordisk råd spille sin tid på å gjøre oss irrelevante, og la oss også sørge for at utenrikspolitikken stadig er et tema mellom de nordiske utenriksministrene, for det kan være at en uformell samordning har mye større betydning mellom dem som sitter med ansvaret for utenrikspolitikken. Dette er en blindvei på alle måter.

Jeg vil også si at på noen punkter kan til og med et vedtak i Nordisk råd være meget uheldig, for hvis det er forskjell mellom det Nordisk råd vedtar, og det som er summen av de fem landenes utenrikspolitikk, kan det oppstå en uklarhet. Og er det noe som er meget farlig i alt fredsarbeid, så er det uklarhet og tvil om hva regjeringene går inn for.