Per Olaf Lundteigen (Hovedindlæg)

Det handler også om å prioritere innsatsen mot antibiotikaresistens. Spørsmålet mitt er todelt:

1. Vil Ministerrådet tilrå at vi får en sanering av MRSA-bakterien i grisefjøs innenfor Norden, noe som er avgjørende for å stoppe utbredelsen av den antibiotikaresistente bakterien innenfor griseholdet?

2. Vil Ministerrådet arbeide for at en skal forby narasin, som er et patentgodkjent antibiotikum, som mat til kyllingene våre?