Ólína Þorvarðardóttir (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
205
External speaker
Ólína Þorvarðardóttir
Speaker role
Vestnordisk Råd
Date

Præsident! Jeg afholder min tale på dansk, da det er Vestnordisk Råds arbejdssprog. Nordisk Råd har anbefalet de nordiske regeringer at udarbejde en fælles strategi for det nordiske samarbejde om Arktis. Det er yderst vigtigt, at man diskuterer og bliver enige om, hvad de nordiske samfund ønsker at inkludere i sådan en strategi. Der står enorme interesser på spil; stadig flere lande viser stigende interesse for og engagement i regionen, så Norden og ikke mindst Vestnorden må sikre sig en stærk stemme i fremtidens diskussion om Arktis. Omverdenens interesse for det arktiske område som følge af klimaændringernes konsekvenser skaber et pres på de vestnordiske lande. Derfor bør de overveje, hvordan de bedst bevarer deres fælles interesser angående blandt andet det miljø- og erhvervsmæssige område samt det internationale systems udvikling i forhold til Arktis.

Vestnordisk Råd afholdt i marts en temakonference i Ilulissat i Grønland om Vestnordens position i det internationale system med særlig fokus på Arktis. Blandt konferencens hovedkonklusioner var, at det er yderst vigtigt, at Vestnorden sikrer sig en rolle i den politiske beslutningsproces angående arktiske anliggender og nordatlantiske interesser, ikke mindst for at blive i bedre stand til at beskytte egne interesser. Jeg vil understrege, at dette ikke alene er vigtigt for de vestnordiske lande, men også for de nordiske samfund som helhed.

Klimakonferencen konkluderede også, at samarbejde er nøgleordet, ikke mindst for mikrolandene, sådan som de tre vestnordiske lande er, og at de vestnordiske lande bør overveje en fællesarktisk politik på de områder, hvor de hurtigt kan opnå enighed. Disse punkter blev enstemmigt vedtaget som en rekommandation til de vestnordiske regeringer på Vestnordisk Råds årsmøde. I lyset af de holdninger, som både de vestnordiske lande og Nordisk Råd har udtrykt med hensyn til at forstærke samarbejdet, synes vi i Vestnordisk Råd, det er på tide, at de to råd overvejer at afholde en fælles konference om arktiske anliggender.

Til sidst, herr præsident, vil jeg nævne makreldebatten, som allerede nu har påvirket atmosfæren i det nordiske samarbejde. Nordisk Råd har mulighed for at hjælpe til med løsningen af sagen på den måde at opfordre til at få øget eksempelvis multinational forskning, som kunne være grundlæggende for en videnskabelig argumentation for de stridende parter i sagen. Tak for ordet.