Paula Bieler (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
322
Person
Talerrolle
Nordisk friheds talsperson
Dato

Herr president! Jag tar mitt inlägg från min plats, för så pass mycket lyder jag och lyssnar på vad som sägs. Sedan kompenserar jag med att vara lite motvalls och redan från start säga att vi i Nordisk frihet inte kommer att rösta för presidiets betänkande över ministerrådets budgetförslag.

Det handlar inte om att budgetförslaget som sådant är dåligt. Däremot har vi invändningar mot betänkandet. För det första finns det inte ens i appen. Det är möjligt att jag är något ouppdaterad, för jag har gått på det som finns i handlingarna inför presidiets möte. Där finns inga som helst motiveringar kvar till de ändringar man föreslår.

Man föreslår att det ska satsa på fem nya punkter. Man föreslår att det ska satsas extra på ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa, något som i det förra utkastet motiverades med att pengarna skulle gå till att utbyta erfarenheter om hur man hanterar detta. Men nu finns inga motiveringar kvar.

I punkten om att avsätta extra medel till att uppmärksamma fredsarbete har tillkommit att man särskilt ska lyfta fram kvinnors arbete i detta. Vi är generellt tydliga med att det måste vara sakfrågorna som sådana som lyfts fram, oavsett om det gäller kvinnor eller män. Är det fredsförhandlingar och fredsarbete vi ska fokusera på så är det också detta som ska prioriteras.

Jag ska inte gå in mer på detaljer än så utan bara säga att om vi föreslår ändringar måste de vara tydligt motiverade och genomtänkta på alla möjliga sätt. Föreslår man att inkludera ytterligare saker eller satsa extra på vissa områden är det rimligt att man också säger vad som i så fall ska prioriteras ned.