Penilla Gunther (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
381
Talerrolle
Midtergruppens talsperson
Dato

Herr ordförande! Pigg och rask har jag nu ställt mig här, och jag vill gärna tala om detta med bättre samarbete mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

Sedan jag var med på den första sessionen för fem år sedan har jag tyckt att jag inte riktigt har förstått hur samarbetet faktiskt går till. Sedan jag blev ordförande i välfärdsutskottet har jag inte fått större klarhet i hur man arbetar mellan de två kanslierna. Det ena kansliet är ganska stort, och det andra är ganska litet. Jag kan tycka att med gemensamma resurser tjänar vi medborgarna bättre och även, inte minst, oss förtroendevalda. Det kan inte vara meningen att man ska jobba med samma frågor och ändå inte ha någon kontakt sinsemellan. Det är varken organisatoriskt lämpligt eller bra arbetsmiljömässigt. Det är definitivt inte heller ekonomiskt försvarbart.

Mittengruppens förslag är att man ska se över dessa funktioner för att få ut mer av verksamheten, helt enkelt. Vi har genom att organisera om strävat efter att vi ska ses av medborgarna på ett nytt och bättre sätt. En transparens måste till för att medborgarna ska vara intresserade av de nordiska frågorna. Att följa denna debatt via nätet är en sak, men då handlar det också om att man faktiskt får ut budskapet om att den här typen av möten finns och vad de handlar om. Då måste också förtroendevalda som jag och alla andra som sitter i Nordiska rådet ges förutsättningar att få de underlag vi behöver och möjligheter att föra ut budskapen på hemmaplan lika väl som i talarstolen här. Jag hoppas på ett genomslag för mittengruppens förslag när det gäller att se över dessa funktioner för ett bättre Norden, helt enkelt.