Penilla Gunther (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
385
Talerrolle
Midtergruppen
Dato

Herr president, åhörare och delegater! Jag har inte varit invald i presidiet tidigare, så jag tillåter mig att ha synpunkter. Jag har även framfört dem i Mittengruppen.

Om vi ska profilera Norden handlar det om att vi vet vad vi ska profilera, hur det ska gå till och framför allt varför. För vem är vi till som Nordens samlade politiska organ? Vilka ska vi nå? Det borde naturligtvis spegla sig i den kommande organisationen Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet sinsemellan och vara väldigt tydligt och klart både för oss som är här som beslutande politiker och för medborgarna utanför. Jag är kanske bland de få – jag vet inte – men jag tycker att inte att den kommande organisationen är tillräckligt tydlig. Jag tycker även att man ska kunna samarbeta mer mellan de två olika rådens kanslier. Det har jag framfört tidigare.

Det handlar också om att gränshinder är någonting som är genomgående viktigt för alla politikområden. Självklart borde det också synas i alla de punkter som finns, likaväl som man faktiskt genomgripande har fört in jämställdhet i alla ämnesområden. Det tycker jag naturligtvis är en fantastiskt bra utveckling. Här handlar det dock, precis som i all organisationsteori, om att prata om vad och sedan hur. Det ser jag inte klart och tydligt i budgeten. Det måste speglas på ett bättre sätt. För vem är vi till, och hur ska vi göra det? Vad är politikens roll i Nordiska rådet gentemot just ministerrådet? Jag tycker att vi som förtroendevalda kan kräva att det framöver ska tydliggöras, så att vi också får en bättre roll gentemot medborgarna.