Peter Johnsson (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
316
Talerrolle
Kultur- og Uddannelsesudvalgets talsperson
Dato

Herr president! Jag ska fatta mig ganska kort. Egentligen skulle den här frågan ha varit hela sessionens stora fråga, för det som är den stora utmaningen är situationen som vi ser i Norden i dag med den höga ungdomsarbetslösheten. Därför har vi i kultur- och utbildningsutskottet lagt fram ett förslag om ett nytt gemensamt nordiskt krispaket när det gäller ungdomsarbetslöshet.

Vi ser i dag att ungefär 20 procent av dagens ungdomar inte klarar de uppsatta utbildningsmålen och därför kommer att få svårt att få ett arbete i framtiden. Många unga faller utanför utbildningssystemet och uppnår inte de basala färdigheterna. Det gäller inte minst pojkar men också unga med invandrarbakgrund. De hamnar i ungdomsarbetslöshet. Och en ung som faller från arbetsmarknaden är en för mycket.

Nästa år har Sverige ordförandeskapet. Det nordiska huvudtemat kommer då att handla om ungdomsarbetslösheten. Vi vet också att ministerrådet kommer att ha ett jobbtoppmöte i maj med temat Fler unga i arbete i de nordiska länderna, och jag tycker att det är jättebra att vi sätter fokus på något som är oerhört viktigt. Men vi i kultur- och utbildningsutskottet vill att det ska vara en tydlig koppling mellan flera olika politiska områden. Det handlar om utbildning, arbetsmarknadspolitik och om socialpolitiska åtgärder. Jag tror att det är där någonstans vi kan lösa problemet med utvecklingen som vi ser i dag med drop out från utbildningarna och skapa förutsättningar att eventuellt skräddarsy entreprenörskap inom arbetsmarknadsområdet.

Det är helt klart så att vi inte har råd att förlora nästa generation, som utvecklingen nu ser ut. Jag hoppas att vi allihop tar ett praktiskt och politiskt ansvar för att skapa förutsättningar för unga att komma in på arbetsmarknaden.