Staffan Danielsson (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
184
Talerrolle
Udvalget for Holdbart Nordens talsperson
Dato

Herr president! Detta är ett viktigt och grundläggande samhällsområde. Hållbarhetsutskottet har med stort intresse tagit del av programmet. Vi är positiva, men vi vill skicka med några synpunkter.

Vi människor lever av och är en del av naturen. Hållbart utnyttjande av resurserna är grunden för vår överlevnad, och vi måste lära oss mer om ett hållbart samhälle, hur vi producerar mer med mindre resurser. Det är stora utmaningar, men det är möjligt att klara detta om vi vill.

Utskottet stöder ministerrådets förslag till strategiska insatser, utveckling av den nordiska bioekonomin, hållbara livsmedelssystem och de sju insatsområdena. Men Norden är inte isolerat från resten av världen. Därför är det bra att programmet också används som instrument för att stötta de nordiska ländernas insatser i förhållande till FN:s världsmål.

Prognosen är matproduktionen i världen bör öka med 50 procent fram till 2050. Vi blir ju fler och fler på jorden. Hur kan Norden bidra till detta? Vi måste öka och fullt ut utnyttja Nordens potential till hållbar livsmedelsproduktion, och vi måste givetvis reducera matsvinnet.

Akvakultur har en stor potential i Norden, men den måste vara hållbar och undgå negativ påverkan på den biologiska mångfalden. För att uppnå detta måste ny teknologi tas i bruk.

Det finns en tydlig koppling mellan djurskydd och människors hälsa. Det är därför viktigt att samarbetsprogrammet fokuserar på de växande problemen med antibiotikaresistens. Det bör ha hög prioritet.

Försurningen av havsmiljön och problemen med förvaltandet av det gemensamma fiskbeståndet är en utmaning för Nordens kustbefolkning. Detta måste vi adressera i samhällsprogrammet.

Utskottet föreslår att rådet rekommenderar ministerrådet att genomföra förslaget och att ta till sig Nordiska rådets synpunkter vid utvecklingen av de konkreta insatserna.