Staffan Danielsson (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
319
Talerrolle
Mittengruppens talsperson
Dato

Herr president! Det nordiska samarbetet organiserades i Nordiska rådet efter andra världskriget. Det hade från början stora ambitioner som ännu inte helt har infriats. Men det nordiska samarbetet fungerar, ligger verkligen i tiden och utvecklas ständigt i rätt riktning. Vikten av det nordiska samarbetet understryks med kraft genom att Nordens statsministrar och ledarna för de självstyrande områdena alla deltar i Nordiska rådets sessioner, vid toppmötet men också i en rad andra sammanhang. De ministrar som i respektive regeringar har ett särskilt ansvar för Nordenfrågorna, samarbetsministrarna, deltar naturligtvis också vilket är nödvändigt och uppskattat.

Vi i Mittengruppen och hela Nordiska rådet driver ständigt på för ännu färre gränshinder och ännu bättre och närmare samarbeten. Ni samarbetsministrar gör detsamma, och vi uppskattar era ansträngningar. Det program som minister Bakke-Jensen har föredragit känns bra. Jag kan till exempel understryka vikten av en nordisk forskningssatsning kring integrering av flyktingar och invandrare.

Vårt jordklot blir allt mindre. De internationella frågorna och säkerhetsfrågorna berör Norden alltmer, och Norden agerar alltmer samlat i dessa frågor, vilket är utmärkt. Vi har som vanligt uppskattat att lyssna till och diskutera med utrikesministrarna även under denna session. Intresset var så stort att tiden inte riktigt räckte till. Utifrån denna positiva bild noterar jag ändå att vi tyvärr fick ställa in vad försvarsministrarna hade tänkt säga till oss och hur diskussionen hade utvecklats. Kanske saknade vi även några biståndsministrar. Jag vill uppmärksamma samarbetsministern och –ministrarna på detta och framför förhoppningen att vi under kommande sessioner inte ska behöva ställa in planerade programpunkter på centrala samarbetsområden.