Staffan Danielsson (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
110
Talerrolle
Mittengruppen
Dato

Herr president! Detta är en viktig fråga. Den har varit aktuell sedan 1945, och den är högaktuell även i dag över hela världen. Den är viktig att diskutera, och nu kommer vi at få tillfälle att göra det i den nordiska kontexten. Den är dock svår.

Visst borde kanske Norden vara en kärnvapenfri zon. Kanske EU också borde vara det. Kanske inte minst Ryssland borde vara en kärnvapenfri zon. Vi får fortsätta diskussionerna. Det viktiga med de olika block och sådant som finns är att det finns en ömsesidighet i det hela. Men visst kan enskilda regioner gå före.

I ert förslag nämns att Arktis ska vara en kärnvapenfri zon. Det inbegriper alltså stora delar av Ryssland. Är det rätt uppfattat?