Steingrímur J. Sigfússon (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
368
Talerrolle
Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe
Dato

Fru præsident. VSG-gruppen glæder sig over, at nedskæringstiden er ovre – i hvert fald som det ser ud nu. Den har vi kritiseret de seneste år. Men vi mener også, det er på tide, at det samlede nordiske budget vokser igen. Vi står over for kæmpe opgaver – såsom klima, Agenda 2030, de arktiske områder plus det traditionelle kernesamarbejde i Nordisk Råd, som ofte glemmes: kultur, forskning osv. Hvis man ser på tallene, er realværdien af det samlede nordiske budget gået ned med ca. 25 pct. som andel af BNP i løbet af de sidste 8-10 år.

En anden ting, som jeg tror vi skal se nærmere på i det kommende budgetarbejde, er de begrænsede midler, som Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har – eller som sagt henholdsvis ca. 33 mio. kr. og 920-930 mio.kr.

Der er f.eks. stor enighed om, at det ønskes, at det politiske samarbejde inden for Nordisk Råd skal styrkes, herunder partigruppernes samarbejde, altså at den politiske del af arbejdet skal styrkes. Det må der så midler til, og de midler kan kun komme fra Nordisk Råds meget begrænsede budget.

Så jeg er af den mening, at det er noget, som vi som politikere skal diskutere med vores regeringer og i vores parlamenter derhjemme – for at finde frem til en løsning, så Nordisk Råds aktiviteter og budget kan styrkes. Selvfølgelig er Ministerrådet meget, meget vigtigt og udgør langt, langt den største del, men det er efter min mening klart, at Nordisk Råd har for begrænsede muligheder for selv at udvikle sit samarbejde – ikke mindst hvis vi skal opbygge et kontor i Bruxelles osv. og alt skal tages ud af det meget, meget begrænsede budget, som Nordisk Råd selv har. Det går som sagt ikke.

Men til sidst, fru præsident, vil jeg sige, at jeg er enig med de to forrige talere i, at budgetprocessen i år har været relativt positiv. Nordisk Råds ønsker er i høj grad blevet imødekommet. Så det er noget at glæde sig over, og jeg håber, at vi kan fortsætte i samme ånd i de kommende år.