Torgeir Knag Fylkesnes (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
401
Talerrolle
Venstresocialistiske Grønne Gruppe
Dato

Det er mange utskott som gjør en fabelaktig jobb i Nordisk råd. Vi ser på dagsordenen i dag at velferdsutskottet har mange saker – både medlemsforslag og utvalgsforslag – og det skjer en spennende dynamikk. Kulturutskottet har jeg rost tidligere, der er det god framdrift. I utskottet som jeg sitter i, næringsutskottet, er det gode diskusjoner om både spissing og framdrift.

Det som det vi diskuterer akkurat nå, viser, er at det samme gode arbeidet ikke foregår i presidiet. Reformprosessen startet ved at man skulle få en mye spissere organisering, mye sterkere prioritering av saker. Det var også en reformprosess, som indikert. Det er et utvalg mindre, og mindre justeringer i måten vi bedriver møtene på, er resultatet. Hvis dette er definisjonen på reform, er et hvilket som helst vedtak man gjør, en reform. Det er altså i strid med definisjonen «reform».

Dette er ikke den eneste saken der presidiet ikke har klart å levere i viktige spørsmål. Som nevnt av Håkan Svenneling: Sametingsrådet hadde en søknad inne, den ble ikke behandlet. Forslaget om forbundsstat gikk fram og tilbake mellom forslagsstillere og presidiet. De klarte heller ikke der å være progressiv. Man har rett og slett kommet dit at presidiet er den største proppen i dette systemet – systemet som er det nordiske samarbeidet, Nordisk råd – dessverre. Hvis det er sånn det skal være – at hvis man skal ha noe gjort, hvis man skal få ting til å skje, må man for Guds skyld ikke gi det til presidiet – da har man fått et Nordisk råd som er på ville veier.

Nå skal altså det samme presidiet få ansvaret for utenrikspolitiske spørsmål. Jeg vil da oppfordre presidiet og de nye som kommer inn der, til å få en mye mer progressiv og framoverrettet dagsorden, få ting gjort og – for Guds skyld – få samene og urfolkets røst inn på dagsordenen igjen.