Innehåll

28.06.19 | Nyhet

Nordiska energiministrar eniga om stärkt samverkan för koldioxidneutralitet

Det nordiska energisystemet ska utvecklas så att det säkrar världens mest integrerade och intelligenta gröna klimatneutrala ekonomi med stark konkurrenskraft och hög försörjningssäkerhet. Det slog de nordiska energiministrarna fast på ett möte i Reykjavik.

28.05.19 | Nyhet

Nordiskt samarbete starkt närvarande på sommarens demokratifestivaler

Över hela Norden demonstrerar unga för klimatet. De utövar sin demokratiska rätt och kräver en hållbar framtid. Andra oroar sig över vår säkerhet och demokrati. Vi har lyssnat på dem och vi vill höra mer. Vill du?

18.10.13 | Deklaration

Handlingsprogram för det nordiska energisamarbetet 2014 – 2017

Kommuniké från MR-E i Stockholm, 18 oktober 2013

21.08.18 | Information

Det nordiska energisamarbetet

Det nordiska energisamarbetet är unikt i världen och har en lång historia. Det första steget mot ett samarbete togs redan för över 100 år sedan när en undervattenselkabel lades ut mellan Danmark och Sverige 1915.