Innehåll

29.10.20 | Nyhet

Nordiska finansministrar har gemensamt fokus på grön omstart

De nordiska länderna – liksom resten av världen – har drabbats hårt av pandemin, och alla fokuserar nu på att starta om sin ekonomi så snart som möjligt. Hur länder bäst och snabbast kommer ut ur krisen var huvudfrågan när de nordiska finansministrarna möttes virtuellt den 29 oktober. ...

26.05.20 | Nyhet

Energiministrar: Grön energiomställning ska driva på nystarten efter covid-19

De nordiska energiministrarna vill att hållbara energilösningar ska vara en drivkraft när ekonomin nystartas efter coronakrisen. På ett digitalt möte den 26 maj drog ministrarna upp riktlinjerna för återhämtningen och godkände också en deklaration om hur den nordiska elmarknaden ska utv...

26.05.20 | Deklaration

Declaration of the Nordic Council of Ministers – Energy

Read the decleration of the Nordic Council of Ministers – Energy

28.02.20 | Information

Det nordiska energisamarbetet

Det nordiska energisamarbetet är unikt i världen och har en lång historia. Det första steget mot ett samarbete togs redan för över 100 år sedan när en undervattenselkabel lades ut mellan Danmark och Sverige 1915.