Innehåll

20.05.21 | Nyhet

Hållbar offentlig upphandling effektivt sätt att nå globala mål

Hållbar upphandling är ett effektivt hjälpmedel för offentliga verksamheter att uppnå de globala hållbarhetsmålen. En rapport från Nordiska ministerrådet pekar på en stark koppling mellan upphandling och de globala målen och visar också hur upphandling kan bidra till att nå målen. ...

12.03.21 | Nyhet

Nordens dag – finns det ljus i mörkret?

Nordiska ministerrådet firar 50-årsjubileum 2021. På Nordens dag den 23 mars sätter vi därför genom fem digitala debatter fokus på centrala teman som har betydelse för invånare i Norden och som är viktiga för att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region.

26.05.20 | Deklaration

Declaration of the Nordic Council of Ministers – Energy

Read the decleration of the Nordic Council of Ministers – Energy

28.02.20 | Information

Det nordiska energisamarbetet

Det nordiska energisamarbetet är unikt i världen och har en lång historia. Det första steget mot ett samarbete togs redan för över 100 år sedan när en undervattenselkabel lades ut mellan Danmark och Sverige 1915.