Innehåll

12.03.21 | Nyhet

Nordens dag – finns det ljus i mörkret?

Nordiska ministerrådet firar 50-årsjubileum 2021. På Nordens dag den 23 mars sätter vi därför genom fem digitala debatter fokus på centrala teman som har betydelse för invånare i Norden och som är viktiga för att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region.

03.03.21 | Nyhet

Norden har lösningarna för en fossilfri framtid

Nordiska lösningar är rätt väg för att nå en fossilfri energiproduktion. Det sade EU:s energikommissionär Kadri Simson på ett webbinarium i regi av Nordiska rådet. På webbinariet rådde stor enighet om att framtida energiutmaningar kräver mer samarbete, men det kom också en varning om at...

26.05.20 | Deklaration

Declaration of the Nordic Council of Ministers – Energy

Read the decleration of the Nordic Council of Ministers – Energy

28.02.20 | Information

Det nordiska energisamarbetet

Det nordiska energisamarbetet är unikt i världen och har en lång historia. Det första steget mot ett samarbete togs redan för över 100 år sedan när en undervattenselkabel lades ut mellan Danmark och Sverige 1915.