Innehåll

  Information
  28.02.20 | Information

  Det nordiska energisamarbetet

  Det nordiska energisamarbetet är unikt i världen och har en lång historia. Det första steget mot ett samarbete togs redan för över 100 år sedan när en undervattenselkabel lades ut mellan Danmark och Sverige 1915.

  16.12.21 | Nyhet

  Grön omställning i fokus i nytt program för nordiskt energisamarbete

  Det nordiska energisamarbetet ska de närmaste åren fokusera starkt på aktiviteter som understödjer den gröna omställningen och övergången till en ekonomi baserad på hållbar och klimatneutral energi. Det är innehållet i ett nytt nordiskt energipolitiskt samarbetsprogram för 2022-2024. ...

  04.11.21 | Nyhet

  2040: Kun fossilfri flytrafik i Norden

  Nordisk Råd ønsker at gøre Norden til verdens første fossilfri luftfartsmarked i 2040.

  26.05.20 | Deklaration

  Declaration of the Nordic Council of Ministers – Energy

  Read the decleration of the Nordic Council of Ministers – Energy