Innehåll

28.02.19 | Nyhet

GENERALSEKRETÆRENS BLOGG: Hva får man for det et brød koster?

Det nordiske samarbeidet koster bare 40 kroner per innbygger i året. For dette beløpet for innbyggerne verdier det er vanskelig å sette en prislapp på fordi effekten av samarbeid er uvurderlig. Dette skriver generalsekretær Dagfinn Høybråten om i sin seneste blogg.

25.01.19 | Nyhet

Trapper opp det nordiske klimasamarbeidet

De nordiske landene tar mål av seg å bli karbonnøytrale og vise lederskap i kampen mot global oppvarming, sier Nordens statsministere i en ny erklæring fra et toppmøte i Helsingfors - et ledd i det aktive nordiske klimasamarbeidet i regi av Nordisk ministerråd.

18.10.13 | Deklaration

Handlingsprogram för det nordiska energisamarbetet 2014 – 2017

Kommuniké från MR-E i Stockholm, 18 oktober 2013

21.08.18 | Information

Det nordiska energisamarbetet

Det nordiska energisamarbetet är unikt i världen och har en lång historia. Det första steget mot ett samarbete togs redan för över 100 år sedan när en undervattenselkabel lades ut mellan Danmark och Sverige 1915.