Innehåll

28.05.19 | Nyhet

Nordiskt samarbete starkt närvarande på sommarens demokratifestivaler

Över hela Norden demonstrerar unga för klimatet. De utövar sin demokratiska rätt och kräver en hållbar framtid. Andra oroar sig över vår säkerhet och demokrati. Vi har lyssnat på dem och vi vill höra mer. Vill du?

28.02.19 | Nyhet

GENERALSEKRETÆRENS BLOGG: Hva får man for det et brød koster?

Det nordiske samarbeidet koster bare 40 kroner per innbygger i året. For dette beløpet for innbyggerne verdier det er vanskelig å sette en prislapp på fordi effekten av samarbeid er uvurderlig. Dette skriver generalsekretær Dagfinn Høybråten om i sin seneste blogg.

18.10.13 | Deklaration

Handlingsprogram för det nordiska energisamarbetet 2014 – 2017

Kommuniké från MR-E i Stockholm, 18 oktober 2013

21.08.18 | Information

Det nordiska energisamarbetet

Det nordiska energisamarbetet är unikt i världen och har en lång historia. Det första steget mot ett samarbete togs redan för över 100 år sedan när en undervattenselkabel lades ut mellan Danmark och Sverige 1915.