The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Rigsrevisionen beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Kulturfonds virksomhed 2018