Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Rigsrevisionen beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Kulturfonds virksomhed 2018