The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Nordiska rådet: Det måste bli enklare att få studieplats i Norden!

20.09.17 | News
Studerende på et bibliotek
Photographer
Yadid Levy/Norden.org
Möjligheterna för ungdomar i Norden att få en studieplats i andra nordiska länder än det egna hemlandet måste förbättras. Det konstaterade Nordiska rådets presidium på sitt möte i Reykjavik den 20.9. Presidiet önskar bland annat att det utreds om en samnordisk ansökningsportal som skulle omfatta alla nordiska universitet och högskolor, kunde upprättas.
Enligt rapporten Higher Education in the Nordic Countries - evaluation of the Nordic agreement on admission to higher education, som Nordiska Ministerrådet har låtit göra,  lockar andra delar av världen de nordiska ungdomarna mer än Norden. En anledning till detta kan vara att det är svårt att få information om studieplatser och -möjligheter. Det saknas också information om fördelarna med studier i Norden. I dagens läge söker sig studerande från de övriga nordiska länderna till övriga Europa och Danmark och Sverige. En studieplats i Norge, Finland eller Island intresserar bara ett fåtal. 

Världens mest integrerade region

-Det är ett helt centralt steg mot att verkligen göra Norden till världens mest integrerade region att få ordning på detta, säger Nordiska rådets president, Britt Lundberg. Det var ursprungligen Ungdomens Nordiska Råd som lyfte fram den här frågan, och presidenten för UNR, Espen Krogh, är nöjd över att ärendet nu förs vidare också av Nordiska rådet. - Det borde vara möjligast okomplicerat att hitta information om de nordiska alternativen, och enkelt att ansöka om studieplats i ett annat nordiskt land, betonar han. Nordiska rådet önskar att Nordiska ministerrådet nu tar ett helhetsgrepp på frågan om hur studentmobiliteten inom Norden kan fås att öka. Nordiska ministerrådet finansierar idag studentutbytesprogrammet Nordplus, samt Nordic Master som möjliggör för nordiska studenter att ta sin mastersexamen i ett annat nordiskt land. Presidiet anser att det bör vara lättare för studerande att genomföra hela sin utbildning i ett annat nordiskt land.  - En gemensam ansökningsportal kan vara en bra idé, men det vi nu önskar är en bredare handlingsplan för att förbättra situationen, säger Britt Lundberg.