Nordisk Råd: Det skal være nemmere at få en studieplads i Norden!

20.09.17 | Nyhed
Studerende på et bibliotek
Fotograf
Yadid Levy/Norden.org
Unges muligheder for at få en studieplads i andre nordiske lande end deres eget hjemland skal forbedres. Det konstaterede Nordisk Råds præsidium på sit møde i Reykjavik den 20. september. Præsidiet vil blandt andet have lavet en undersøgelse om muligheden for at oprette en fælles nordisk ansøgningsportal, som skal omfatte alle de nordiske universiteter og videregående uddannelser.
Ifølge rapporten Higher Education in the Nordic Countries - evaluation of the Nordic agreement on admission to higher education, som Nordisk Minister har fået udarbejdet, lokker andre dele af verden de nordiske unge mere end Norden. En af grundene til dette kan være, at det er vanskeligt at få information om studiepladser og studiemuligheder. Der mangler også information om fordelene ved at studere i Norden. I dag søger studerende fra de nordiske lande til Danmark, Sverige og det øvrige Europa. En studieplads i Norge, Finland eller Island interesserer de færreste. 

Verdens mest integrerede region

– Det er et helt centralt skridt i retning af for alvor at gøre Norden til verdens mest integrerede region, at vi får styr på det her, siger Nordisk Råds præsident Britt Lundberg. Oprindeligt var det Ungdommens Nordiske Råd, der tog dette op, og præsidenten for UNR, Espen Krogh, er godt tilfreds med, at sagen nu også er på dagsordenen hos Nordisk Råd. – Det bør være relativt ukompliceret at finde information om de nordiske alternativer og enkelt at søge om en studieplads i et andet nordisk land, understreger han. Nordisk Råd ønsker, at Nordisk Ministerråd nu skal anlægge en helhedstilgang til spørgsmålet om, hvorvidt man kan øge de studerendes mobilitet i Norden. Nordisk Ministerråd finansierer i dag udvekslingsprogrammet Nordplus og Nordic Master, som gør det muligt for nordiske studerende at tage en mastereksamen i et andet nordisk land. Præsidiet mener, at det bør være nemmere for studerende at gennemføre hele deres uddannelse i et andet nordisk land.  – En fælles ansøgningsportal kan være en god idé, men lige nu ønsker vi en bredere handlingsplan til at forbedre situationen, siger Britt Lundberg.