Nordisk råd: Det må bli enklere å få studieplass i Norden!

20.09.17 | Nyhet
Studerende på et bibliotek
Fotograf
Yadid Levy/Norden.org
Nordiske ungdommer må få bedre muligheter til å få en studieplass i andre nordiske land enn sitt eget hjemland. Det konstaterte Nordisk råds presidium på sitt møte i Reykjavík 20.9. Presidiet ønsker blant annet at det utredes om det er mulig å opprette en samnordisk søknadsportal som kan omfatte alle nordiske universiteter og høyskoler.
Ifølge rapporten Higher Education in the Nordic Countries – Evaluation of the Nordic agreement on admission to higher education, som Nordisk ministerråd har fått utarbeidet, lokker andre deler av verden de nordiske ungdommene mer enn Norden. En grunn til dett kan være at det er vanskelig å få informasjon om studieplasser og -muligheter. Det mangler også informasjon om fordelene med studier i Norden. I dagens situasjon søker studenter fra de nordiske landene til Europa utenfor Norden, og til Danmark og Sverige. En studieplass i Norge, Finland eller Island interesserer bare et fåtall. 

Verdens mest integrerte region

– Å få orden på dette er et helt sentralt skritt mot virkelig å gjøre Norden til verdens mest integrerte region, sier Nordisk råds president Britt Lundberg. Det var opprinnelig Ungdommens nordiske råd som tok opp dette spørsmålet, og presidenten for UNR, Espen Krogh, er fornøyd med at saken nå føres videre også av Nordisk råd. – Det burde være så ukomplisert som mulig å finne informasjon om de nordiske alternativene, og enkelt å søke om studieplass i et annet nordisk land, understreker han. Nordisk råd ønsker at Nordisk ministerråd nå tar et helhetsgrep om spørsmålet om hvordan studentmobiliteten i Norden kan økes. Nordisk ministerråd finansierer i dag studentutvekslingsprogrammet Nordplus samt Nordic Master, som gjør det mulig for nordiske studenter å ta sin mastergrad i et annet nordisk land. Presidiet mener at det bør være lettere for studenter å gjennomføre hele sin utdanning i et annet nordisk land.  – En felles søknadsportal kan være en god idé, men det vi ønsker nå, er en bredere handlingsplan for å bedre situasjonen, sier Britt Lundberg.