19.
Knowledge and Culture in the Nordic Region

19.1.
Committee proposal on digital solutions in education, A 1861/culture

363
Kjell-Arne Ottosson
Main speech

President! I den globala konkurrensen har Norden ett starkt kort att vinna med, nämligen kunskap och en högt utbildad arbetskraft.

19.3.
Consideration of member’s proposal on reducing geoblocking, A 1865/culture

368
Hans Wallmark
Presentation

Herr president! Jag är i grunden journalist, och jag är fortfarande formellt sett anställd av en tidningskoncern.

370
Hans Wallmark
Response to reply

I alla fall enligt medierapporteringen var det ett antal andra miljöpartister som också gav sitt hängivna stöd till förslaget, fram till den punkt då det kom nyheter om det. Då backade de undan.

372
Hans Wallmark
Response to reply

Herr president! Jag kan konstatera att det är en vänsterregering som styr Danmark nu. De har samma typ av public service-förhållande som den tidigare borgerliga danska regeringen.

374
Hans Wallmark
Response to reply

Herr president! Jag har absolut inget emot samproduktion – jag tycker om det och uppskattar det – men jag tycker att beslutet måste fattas självständigt av public service-bolagen.

376
Hans Wallmark
Reply

Herr president! Precis som talaren säger är möjligheten att på Åland och i det svensktalande Finland se på inte minst svensk tv väldigt viktig.

378
Hans Wallmark
Reply

Herr president! Jag har full respekt för det, uppskattar det och önskar också att man skulle kunna finna en lösning.

380
Edmund Joensen
Presentation

Tak. Hr. præsident, en af de mest oplagte måder at fremme de nordiske sprog og den nordiske kulturforståelse på er gennem tv.

382
Presentation

Ärade president och ledamöter! Jag ska ge er en inblick i vardagen för en småbarnsförälder som är minoritetsföreträdare i Sverige.

19.4.
Vote