Pohjola – Yhdessä olemme vahvempia

06.02.14 | Julkilausuma
Nordiska flaggor
Photographer
Magnus Fröderberg/Norden.org
Pohjoismaiset yhteistyöministerit päättivät pohjoismaisen yhteistyön visiosta 6. helmikuuta 2014.

Tietoja

Adopted
06.02.2014

Pohjoismaiset yhteistyöministerit ovat vuosina 2013–2014 keskustelleet pohjoismaisen yhteistyön visiosta ja laatineet keskustelun perusteella seuraavan julkilausuman:

  • Me, pohjoismaiset yhteistyöministerit, olemme vakuuttuneita siitä, että vahvempi ja keskitetty pohjoismainen yhteistyö on arvokasta aikana, jolloin globalisaatio, luonnonvarojen hyödyntäminen ja talouskriisi haastavat Pohjoismaiden hyvinvointiyhteiskuntia ja alueellisen yhteistyön merkitys kasvaa.
  • Pohjoismaissa luottamukseen perustuvalla yhteistyöllä on pitkä perinne, joka pohjautuu maiden yhteisen historiaan, kulttuuriin ja maantieteeseen. Lisäksi yhteiskuntamme pohjaavat samoihin perusarvoihin, kuten demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja kestävään kehitykseen. Pohjoismaisessa yhteistyössä on läpi vuosien hyödynnetty näitä yhteisiä vahvuuksia synergian luomiseen ja kokemusten vaihtamiseen, joiden avulla voidaan kehittää tehokkaita ratkaisuja monilla aloilla Pohjoismaiden kansalaisten hyväksi. Säännöllinen panostus kansalaisten, tavaroiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen Pohjoismaiden välillä on osaltaan vahvistanut maiden kilpailukykyä. Yhteistyö on lisäksi edistänyt Pohjoismaiden vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisesti. Yhdessä olemme vahvempia.

Pohjoismaisen yhteistyön aiempien tulosten pohjalta yhteistyöministerit ovat muotoilleet seuraavat visiot ja tavoitteet tulevien vuosien työlle:

Visiot

Rajaton Pohjola

Yksi pohjoismaisen yhteistyön tärkeimmistä haasteista on luoda parhaat mahdolliset edellytykset kansalaisille ja yrityksille liikkua vapaasti Pohjoismaiden välillä. Aioimme vahvistaa tätä työtä muun muassa varmistamalla, että uusi kansallinen lainsäädäntö ja EU-lainsäädännön täytäntöönpano eivät johda uusiin rajaesteisiin.

Innovatiivinen Pohjola

Pohjola on innovatiivinen alue, ja työtä tehdään erityisesti hyvinvoinnin, koulutuksen, luovuuden, yrittäjyyden, kestävän kehityksen ja tutkimuksen aloilla. Pyrimme jatkossakin läheiseen yhteistyöhön, jonka kautta saavutamme parempaa laatua ja tehokkuutta ratkaisemalla yhdessä Pohjoismaiden kansalaisten kannalta konkreettisia haasteita.

Näkyvä Pohjola

Pohjoismailla on vahva profiili maailmalla sekä yhdessä että erikseen, ja pohjoismainen brändi on tunnettu. Yhä useampi haluaa kuulla Pohjoismaiden kokemuksia korkean tuottavuuden, sosiaaliturvan, tasa-arvon ja hyvän ympäristön sisältämän yhteiskunnan rakentamisesta ja kehittämisestä. Jatkamme aktiivisesti työtä Pohjoismaiden profiloimiseksi kansainvälisesti Team Pohjola -hengessä. Pohjoismaisen yhteistyön tunnettuus Pohjoismaiden kansalaisten keskuudessa on kuitenkin laskenut, ja aiommekin panostaa myös yhteistyöstä tiedottamiseen laajemmin.

Ulospäin suuntautunut Pohjola

Pohjoismaat ovat yksittäin pieniä, mutta kokonaisuutena Pohjola muodostaa 25 miljoonan väestöllään maailman kymmenenneksi suurimman talouden. Pohjoismaat toimivat monilla kansainvälisillä foorumeilla. Aiomme jatkaa ja vahvistaa niiden kansainvälisten aihepiirien pohjoismaista koordinointia, joista maille on yhteistä etua. Pyrimme varmistamaan, että pohjoismainen yhteistyö kansainvälisissä kysymyksissä täydentää muissa organisaatioissa tehtävää yhteistyötä.

Tavoitteet

Pohjoismaista yhteistyötä uudistetaan jatkuvasti, jotta yhteistyö toimisi myös pitkällä aikavälillä Pohjoismaiden hallituksille tehokkaana välineenä uusien poliittisten haasteiden käsittelyssä. Yhteistyö on niin dynaamista, että sitä voidaan mukauttaa maiden tarpeisiin ja Pohjoismaiden hallitusten ajankohtaisiin kysymyksiin. Yhteistyö kytketään kansalaisten tasolla keskittymällä konkreettisiin ongelmiin, jotka koskettavat pohjoismaalaisten arkea. Lisäksi yhteistyötä keskitetään panostuksiin, joilla saavutetaan näkyviä ja mitattavia tuloksia. Yhteistyöllä tulee olla selkeä profiili, jotta pohjoismainen identiteetti pääsee täysin oikeuksiinsa. Pohjoismainen yhteistyö on poliittisesti ajankohtaista Pohjoismaiden kansalaisille, parlamentaarikoille ja hallituksille sekä maiden välillä että kansainvälisesti.  Yhteistyö synnyttää pohjoismaista hyötyä ja lisäarvoa kaikille ja johtaa konkreettisiin poliittisiin tuloksiin.

Pohjoismaisen yhteistyön kehitys

Me pohjoismaiset yhteistyöministerit vastaamme Pohjoismaiden hallitusten välisestä yhteistyöstä Pohjoismaiden ministerineuvostossa pääministerien puolesta. Tällä visio-julkilausumalla haluamme määrittää pohjoismaisen yhteistyön suunnan. Tehostamme pohjoismaisen yhteistyön koordinointitehtäväämme muun muassa panostamalla visioiden, uudistustyön, viestinnän ja profiloinnin seurantaan. Otamme myös vastuun Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetin koordinoinnista. Julkilausuman visiot muodostavat pohjan myös Pohjoismaiden neuvoston kanssa tehtävälle yhteistyölle sekä kansalaisyhteiskunnan pohjoismaiselle yhteistyölle.

Poliittisesti dynaaminen yhteistyö edellyttää modernia ja keskitettyä organisaatiota. Odotamme pääsihteerin panostavan organisaation uudistamiseen, jonka tuloksena on moderni, yksinkertainen ja tehokas organisaatio. Puheenjohtajamaan tulee yhdessä pääsihteerin ja Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön kanssa tehdä uusia aloitteita ja viedä yhteistyötä aktiivisesti eteenpäin, jolloin saavutetaan poliittisesti ajankohtaista yhteistyötä. Lisäksi tulee käyttää uusia keinoja poliittisen dynamiikan takaamiseksi.