Fremtidens arbejdsliv

framsidor av rapporter om framtidens arbetsliv
Photographer
NordPub
Det nordiske forskningsprojekt om fremtidens arbejdsliv vil give viden om, hvordan arbejdslivet i Norden kan se ud omkring 2030. Hvordan kan den nordiske model for arbejdslivet udvikles med henblik på at møde fremtidens ændringer og omvæltninger i arbejdslivet? Her finder du projektets afsluttede rapporter!

I dette omfattende projekt vil et team bestående af 30 forskere fra alle nordiske lande analysere konsekvenser og give anbefalinger for, hvordan den nordiske model fortsat kan have en stærk betydning i mødet med udviklingstræk, som skaber usikkerhed om, hvordan arbejdstageres vilkår og rettigheder vil være om 10-20 år.

Platformarbejde og digitalisering

Arbejdet er organiseret i delprojekter, som analyserer temaer som digitalisering af traditionelle arbejdsfunktioner, stigningen i antallet af freelancere og nye former for fleksible ansættelseskontrakter samt fremvæksten af nye udbydere og platforme. Der vil også være delprojekter, som især fokuserer på konsekvenser for arbejdsmiljøområdet og arbejdsret.

Hvordan påvirker de store trends?

Den første delrapport blev udgivet i november 2018 med titlen "The Nordic Future of Work – Drivers, Institutions, Politics". Her identificeres de fire primære faktorer og tendenser, som vil medføre ændringer i arbejdslivet. Disse er globaliseringen samt ændringer i teknologi, demografi og klima.

Tilpasning af velfærdsordninger

Og allerede i den første delrapport identificeres nogle foreløbige forudsætninger for, at de nordiske lande skal være i stand til at tackle overgangen til fremtidens arbejdsliv, herunder indsatser inden for erhvervsuddannelse og videreuddannelse, tilpasninger af velfærdsordninger for de personer, som falder uden for den nordiske lønmodtagermodel samt sikring af parternes organisering og trepartssamarbejdet i en tid, hvor både arbejdstager- og arbejdsgiverrollen er mindre tydelige end før. Disse og flere forudsætninger vil blive fulgt i de kommende delprojekter.

Nordens bidrag til ILO

Projektet om fremtidens arbejdsliv er desuden et nordisk bidrag til ILO’s (International Labour Organization) 100 års jubilæum i 2019. Jubilæet blev markeret i Norden i form af en nordisk Future of Work-konference i Reykjavik i april 2019, hvor præsentationen af projektets foreløbige resultater var i fokus.