Asuminen Norjassa

Bolig i Norge
Tämä sivu kertoo Norjan asuntomarkkinoista sekä asunnon vuokraamisesta ja ostamisesta.

Miten löydät asunnon Norjasta?

Asuntoa voi etsiä Norjassa monin eri tavoin.

  • Internetistä löydät erityyppisten asuntojen myynti- ja vuokrausilmoituksia. Asuntoilmoituksia julkaistaan myös päivälehdissä, mutta ne ovat usein samoja kuin verkossa julkaistavat ilmoitukset. Finn.no on Norjan tärkein kiinteistöjen osto- ja myyntiportaali. Norjan vuokra-asuntotarjontaan voi tutustua niin ikään finn.no-portaalissa tai osoitteessa hybel.no. Lisäksi kannattaa tarkistaa sanomalehtien vuokralle tarjotaan -ilmoitukset.
  • Voit ottaa yhteyttä kiinteistönvälittäjään tai asuntoja välittävään asianajajaan. Nämä toimivat välittäjinä esimerkiksi kiinteistökaupoissa. Suurimmissa kaupungeissa on vuokra-asuntojen välitykseen erikoistuneita toimistoja.
  • Voit hakea kunnan vuokra-asuntoa, jos et onnistu hankkimaan sopivaa asuntoa omin neuvoin tai julkisen avun turvin tai jos tarvitset mukautettua asuntoa korkean ikäsi tai liikunta- tai kehitysvammasi takia. Ota yhteyttä tulevaan asuinkuntaasi.
  • Opiskelija voi hakea opiskelija-asuntoa opiskelupaikkakunnan opiskelijajärjestön kautta.

Asunnon ostaminen ja omistusasunto Norjassa

Norjassa asuva ulkomaan kansalainen tai ulkomailla asuva henkilö voi vapaasti ostaa asunnon tai kiinteistön Norjasta. Huomaathan kuitenkin, että tietyntyyppisiin kiinteistöihin liittyy viljelyvelvollisuus ja asumisvelvollisuus. Nämä velvoitteet liittyvät maatiloihin ja suosituilla lomaseuduilla sijaitseviin kiinteistöihin. Maatiloihin saattaa liittyä myös perinnöllinen sukulunastusoikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että ostaja voi menettää kiinteistön henkilölle, joka on lunastusoikeuden haltija. Sama koskee myös asumisoikeusasuntoa, jonka joku voi ottaa haltuunsa etuosto-oikeuden nojalla. Kaikissa näissä tapauksissa ostajaa on informoitava asiasta ennen kauppakirjan allekirjoittamista, ja kaikissa tapauksissa kauppasumma palautetaan ostajalle.

Norjassa on tarjolla kolmenlaisia asuntoja:

  • omistusasunto
  • vuokra-asunto
  • asumisoikeusasunto/osuuskunta-asunto/osakeasunto.
Omistusasunto

Omistusasunto on asukkaan itsensä omistama asunto. Pohjoismaan kansalainen voi vapaasti ostaa asunnon Norjasta. Tämän takaavat säännökset, jotka koskevat henkilöiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta sekä jäsenvaltioiden kansalaisten vapaata asettautumista toisten Eta-jäsenvaltioiden alueelle. Asunnon omistaja on joissakin Norjan kunnissa velvollinen maksamaan kiinteistöveroa. Lisäksi kunta perii vesi- ja jätevesimaksua, jätemaksua ja nuohousmaksua. Kysy lisätietoja omasta kunnastasi.

Asunto-osuuskunta/asumisoikeusasunto ja osakehuoneisto

Osuuskunta-asuminen tarkoittaa sitä, että ostat omistusosuuden asunto-osuuskunnasta, minkä jälkeen sinulla on oikeus vuokrata asunto osuuskunnan omistamasta kiinteistöstä. Ostat tällöin asumisoikeuden eli oikeuden vuokrata tiettyä kiinteistössä sijaitsevaa asuntoa. Asumisoikeusyhtiön perimä käyttövastike käytetään kiinteistön ylläpitoon ja asumisoikeusyhtiön menojen kattamiseen.

Osakeasunto muistuttaa osuuskunta-asuntoa, mutta osuuden sijaan asukas ostaa osakkeen, joka antaa hänelle oikeuden vuokrata tiettyä kiinteistössä sijaitsevaa huoneistoa. Asukas on asunto-osakeyhtiön osakas, joka käyttää päätösvaltaa muiden osakkaiden kanssa.

Asuntokaupan rahoitus

Useimmat pankit tarjoavat lainaa omakotitalon tai asuinhuoneiston ostoon. Asunnon ostaja tarvitsee Norjassa pankin myöntämän todistuksen siitä, paljonko asuntolainaa hän voi saada. Pankkien myöntämien asuntolainojen takaisinmaksuaika on Norjassa pitkä, useimmiten 20–30 vuotta. Ota yhteyttä haluamaasi pankkiin ja selvitä, paljonko lainaa voit saada ja millaista korkoa pankki perii lainasta. Ota mukaan veroilmoituksesi ja palkkakuittisi, joiden avulla voit dokumentoida tulotasosi. Lainan myöntämisen edellytyksenä on niin ikään, että sinulla on omia säästöjä vähintään 15 prosenttia kauppasummasta.

Jos sinulta puuttuu omaa pääomaa tai et voi saada lainaa yksityispankeista, voit hakea asuntolainaa (startlån) omasta asuinkunnastasi. Lainaa haetaan asuinkunnasta ja se voidaan voidaan myöntää vain, jos asunto täyttää tietyt kriteerit. Kunta päättää lainan myöntämisestä ja lainasumman suuruudesta. Lainajärjestelmää hallinnoi Norjan valtion asuntopankki Husbanken.

Asunnon vuokraaminen Norjassa

Norjassa on erityyppisiä vuokrasuhteita, mutta useimmiten vuokralainen vuokraa talon, asunnon tai huoneen toiselta yksityishenkilöltä. Vuokra-asuntoyhtiöitä on yleensä vain Norjan suurimmissa kaupungeissa.

Toisinaan vuokralainen voi olla myös alivuokralainen, joka vuokraa asunnon ensisijaiselta vuokralaiselta. Jälleenvuokraus on periaatteessa kiellettyä, joten ensivuokralaisen täytyy kysyä lupa jälleenvuokraukseen asunnon omistajalta.

Vuokralaiselta peritään Norjassa yleensä takuuvuokra, ja vuokrasuhteen selkeyttämiseksi on suositeltavaa laatia vuokrasopimus. Jos kirjallisesti tai suullisesti ei ole muuta sovittu, asuntoa koskevan vuokrasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on yleensä kolme kuukautta ja vuokrahuonetta koskevan vuokrasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika yksi kuukausi.  

Sinulle voidaan myöntää asumistukea, jos olet pienituloinen ja sinulla on korkeat asumismenot. 

Vuokrasuhdetta koskevat säännökset

Vuokralaisen ja vuokranantajan oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään Norjan huoneenvuokralaissa. Laissa säädetään muun muassa, että vuokralaisen nimissä on avattava vuokravakuustili. Kutakin vuokrasuhdetta varten on siis avattava oma tili, ja vuokranantajan on katettava tilin avaamisesta koituvat kustannukset. Pankin on lain mukaan informoitava sekä vuokralaista että vuokranantajaa, ennen kuin se maksaa vuokravakuusrahat vuokranantajalle tai palauttaa ne vuokralaiselle.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.