Bolig i Norge

Bolig i Norge
Her kan du lese om det norske boligmarkedet, og om leie eller kjøp av bolig.

Hvordan finner du en bolig i Norge?

Det finnes ulike måter å ordne seg et sted å bo i Norge:

  • Du finner annonser om alle typer boliger til salgs og til leie på internett. Du kan også finne annonser i avisene, men det er gjerne de samme som du finner nettet. Finn.no er den viktigste kanalen for kjøp og salg av eiendom i Norge. Du finner også utleieboliger på Finn.no eller hybel.no. Ved siden av det kan du sjekke avisenes rubrikkannonser for utleiebolig.
  • Du kan kontakte en eiendomsmegler eller en advokat som driver med boligformidling. Disse formidler blant annet salg av fast eiendom og det finnes egne byråer for utleie i de store byene.
  • Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp, eller trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemming. Ta kontakt med kommunen der du vil bo.
  • Studenter kan kontakte studentsamskipnaden på studiestedet for å søke om studentbolig. 

Å eie og kjøpe bolig i Norge

Det er fritt fram for utenlandske statsborgere bosatt i Norge, og mennesker bosatt i utlandet å kjøpe bolig eller eiendom i Norge. Du skal imidlertid være oppmerksom på at det stilles krav til boplikt og driveplikt for visse type eiendommer. Det er knyttet til boliger i områder som er populære feriemål og landeiendommer. For landeiendommene kan det også være en arvelig odelsrett. Det betyr at du kan miste retten til eiendommen til en med odel. Det samme gjelder ved kjøp av borettslagsleilighet, hvor noen kan ta leiligheten fra deg gjennom forkjøpsrett. I alle tilfeller skal du bli opplyst om det før du inngår avtalen, og i alle tilfeller får du pengene tilbake.

Det finnes ulike typer boligforhold i Norge. De kan inndeles i tre hovedgrupper

  • selveierbolig​​​​​​
  • leiebolig
  • borettslag/andelsleilighet/aksjeleilighet
Selveierbolig

En selveierbolig er en bolig du selv eier. Nordiske statsborgere kan kjøpe bolig i Norge med utgangspunkt i reglene om fri bevegelighet for personer, etableringsrett og tjenester for statsborgere innenfor EØS-området. Når du er boligeier må du i enkelte kommuner betale eiendomsskatt. Du må også betale kommunale avgifter for vann og kloakk, tømming av søppel og rensing av pipe mot brann. Undersøk dette nærmere med din kommune.

Andelsleilighet/borettslag og aksjeleilighet

I andelsleiligheter/borettslagsleiligheter leier du av et borettslag som du er medeier i gjennom en andel. Du kjøper rett til å leie en bestemt leilighet (borett) og betaler en husleie til borettslaget som går til vedlikehold og daglig drift av borettslaget.

En aksjeleilighet likner en andelsleilighet, men i motsetning til å kjøpe en andel så kjøper du en aksje med tilknyttet leierett til en bestemt bolig. Du blir medeier (aksjonær) i boligaksjeselskapet og får medbestemmelsesrett sammen med de andre aksjonærene.

Å finansiere kjøp av bolig

De fleste banker tilbyr boliglån til kjøp av hus eller leilighet. Skal du kjøpe bolig i Norge, må du skaffe finansieringsbevis fra en bank før du begynner å se på bolig. Boliglånet du får i banken, skal tilbakebetales over lang tid, oftest mellom 20 og 30 år. Ta kontakt med banken du vurderer for å finne ut av hvor mye du kan få låne og hvilket rentenivå banken kan gi deg. Du bør ha skattemelding (selvangivelse) og lønnsslipp klar for å kunne vise hvilket inntektsnivå du har. Det er også krav til at du kan stille med femten prosent av kjøpesummen i egenkapital for å få lån.

Du kan søke startlån hos kommunen dersom du mangler egenkapital eller har problemer med å få finansiert boligen gjennom private banker. Boligen må da oppfylle bestemte kriterier for at du skal få hjelp, og du søker i den kommunen der du bor. Det er opp til kommunen å bestemme om du får låne og hvor mye du kan låne. Det er den statlige Husbanken som administrerer ordningen. 

Å leie bolig i Norge

Det finnes forskjellige typer leieforhold i Norge, men det vanligste er å leie et hus, leilighet eller hybel/rom av en annen privatperson. Det finnes selskap som driver med profesjonell leie, men de finner du som regel bare i de største byene.

I enkelte tilfeller kan man også ha en framleiekontrakt, og detr betyr at man leier av en som selv har leiekontrakt til boligen. I utgangspunktet er ikke framleie tillatt, slik at den som leier videre må ha godkjennelse fra eieren.

Det kreves som regel depositum ved leie av bolig i Norge, og det anbefales å ha leieforholdet avklart gjennom en leiekontrakt. Hvis ikke annet er nevnt skriftlig eller muntlig, er det normalt å ha en gjensidig oppsigelsestid av leieforholdet på tre måneder for vanlige boliger og en måned for hybel/rom.  

Noen ganger kan personer som har lave inntekter og høye boutgifter få bostøtte i Norge. 

Regler for leie av bolig

Leietaker (den som leier) og utleier (den som leier ut) sine rettigheter og plikter finner du i den norske husleieloven. I denne loven står det blant annet at det skal opprettes en depositumkonto i leietakers navn. Man må altså opprette én konto for hvert leieforhold, og det er utleier som skal dekke kostnaden med å opprette en depositumkonto. Både utleier og leietaker har en lovfestet rett til å bli informert før banken betaler ut depositum til utleier, og omvendt.

Kontakt myndigheter
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.