Opiskelija-asunnot Norjassa

Studentbolig i Norge
Opiskelija voi etsiä asuntoa Norjassa joko yksityisiltä vuokra-asuntomarkkinoilta tai ylioppilaskunnan kautta. Tässä artikkelissa kerrotaan Norjan opiskelija-asunnoista.

Ylioppilaskuntien tarjoamat asunnot

Norjan kaikissa julkista tukea saavissa yliopistoissa ja korkeakouluissa toimii yleensä ylioppilaskunta. Sen tehtävänä on täyttää opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvät perustarpeet. Ylioppilaskunnilla on monesti opiskelija-asuntoja, joita vuokrataan vain opiskelijoille. Opiskelija-asunnot sijaitsevat usein oppilaitosten lähellä, ja niissä on halvempi asua kuin vapailta markkinoilta vuokratuissa asunnoissa.

Useimmilla ylioppilaskunnilla on monia erityyppisiä opiskelija-asuntoja. Tarjolla on sekä yksin asuville, pariskunnille, perheille että toimintarajoitteisille soveltuvia asuntoja. Monet ylioppilaskunnat varaavat tietyn määrän asuntoja myös vaihto-opiskelijoille tai kansainvälisille opiskelijoille, jotka aikovat suorittaa koko tutkinnon Norjassa. 

Asuntoa kannattaa hakea ajoissa. Opiskelija-asunnot jaetaan opiskelijoille vuosittain etupäässä lukuvuoden alkaessa ja niillä on tietty hakuaika, joten hakumenettelyyn kannattaa perehtyä hyvissä ajoin. Tarkempaa tietoa hakumenettelystä ja -ajoista saa ylioppilaskuntien verkkosivuilta.

Asunnon vuokraaminen yksityisiltä markkinoilta

Asunnon voi vuokrata myös yksityisiltä vuokra-asuntomarkkinoilta. Asuntoilmoituksia julkaistaan paikallislehdissä ja internetissä. 

Opiskelija-asunnon rahoitus

Useimmat opiskelijat saavat opintotukea kotimaastaan ja rahoittavat sillä myös opiskelujen aikaisen asumisensa. Lisäksi monet opiskelijat käyvät osapäivätöissä opintojensa ohella. 

Asumistuki (bostøtte) on Norjan valtion asuntopankin (Husbanken) ja kuntien hallinnoima julkinen tukimuoto. Sen tarkoituksena on auttaa pienituloisia löytämään hyvä ja turvallinen asunto tai auttaa heitä selviämään asumismenoistaan. Opiskelijat eivät useimmiten ole oikeutettuja asumistukeen, mutta säännöstä on myös poikkeuksia. Kunnan asumistukitoimisto (Norjan sosiaaliturvaviranomainen NAV tai kunta) ottaa vastaan asumistukihakemuksia ja vastaa tukijärjestelmää koskeviin kysymyksiin.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.