Bolig i Norge

Bolig i Norge
Her kan du læse om det norske boligmarked og om leje og køb af bolig.

Hvordan finder du en bolig i Norge?

Der er forskellige måder at finde en bolig på i Norge.

  • Der findes annoncer med alle former for boliger til salg og leje på internettet. Du finder også boligannoncer i aviserne, men det er typisk de samme, som du finder på nettet. Finn.no er den væsentligste portal for køb og salg af ejendom i Norge. Du kan også finde lejeboliger på Finn.no eller hybel.no. Derudover kan du tjekke avisernes boligannoncer.
  • Du kan også kontakte en ejendomsmægler, eller en advokat som beskæftiger sig med boligformidling. De formidler blandt andet salg af fast ejendom, og der er udlejningskontorer i de store byer.
  • Du kan søge om at leje en kommunal bolig, hvis du ikke selv, eller med anden offentlig hjælp, kan skaffe en egnet bolig, eller hvis du har særlige behov på grund af alder eller nedsat funktionsevne. Du kan kontakte den kommune, du skal bo i for yderligere information.
  • Studerende kan kontakte studenterforeningen (studentsamskipnaden) på uddannelsesstedet for at søge om en studiebolig. 

At eje og købe bolig i Norge

Udenlandske statsborgere, som er bosat i Norge eller i udlandet, kan frit købe bolig eller ejendom i Norge. Du skal dog være opmærksom på, at der stilles krav om bopælspligt og driftspligt for visse typer af ejendomme. Det drejer sig om boliger i områder, som er populære feriemål samt landejendomme. Der kan desuden være knyttet en arvelig odelsret til landejendomme. Det betyder, at du kan miste retten til ejendommen til en person, som har odelsretten. Det samme gælder ved køb af andelslejlighed ("borettslagsleilighet"), hvor en anden person kan have forkøbsret. Du vil altid blive oplyst om dette før du indgår aftalen, og du vil altid få dine penge tilbage.

Der findes forskellige boligtyper i Norge, og de kan inddeles i tre hovedgrupper:

  • Ejerbolig (selveierbolig)
  • Lejebolig
  • borettslag/andelslejlighed/aktielejlighed
Ejerbolig (selveierbolig)

En ejerbolig er en bolig du selv ejer. Nordiske statsborgere kan købe en bolig i Norge i henhold til reglerne om fri bevægelighed for personer, etableringsret og tjenesteydelser for statsborgere inden for EØS-området. Hvis du er boligejer, skal betale ejendomsskat i visse kommuner. Du skal også betale kommunale afgifter for vand og kloak, renovation og skorstensfejning. Du kan få yderligere oplysninger hos din kommune.

Andelsbolig (borettslag) og aktielejlighed

I andelslejligheder/borettslagsleiligheter lejer du af en andelsforening ("borettslag"), som du er medejer af. Du køber retten til at leje en bestemt lejlighed (borett) og betaler husleje til "borettslaget", som går til vedligeholdelse og daglig drift af dette.

En aktielejlighed minder om en andelslejlighed, men i stedet for en andel køber du en aktie, som giver dig ret til at leje en bestemt bolig. Du bliver medejer (aktionær) i boligaktieselskabet og får medbestemmelsesret sammen med de andre aktionærer.

Finansiering af boligkøb

De fleste banker tilbyder boliglån til køb af hus eller lejlighed. Hvis du skal købe bolig i Norge, skal du anskaffe et lånebevis fra en bank, før du begynder at se på bolig. Et boliglån i banken skal tilbagebetales over en lang periode, oftest mellem 20 og 30 år. Du skal kontakte banken, for at finde ud af hvor meget du kan låne, og hvilken rente banken kan give dig. Du bør have din selvangivelse og en lønseddel med, så du kan dokumentere din indtægt. Det er også et krav, at du selv kan betale femten procent af købesummen for at få et lån.

Du kan også søge om startlån hos kommunen, hvis du mangler egenkapital, eller har problemer med at få finansieret boligen via private banker. Boligen skal opfylde bestemte kriterier, for at du kan få hjælp, og du skal søge om startlån i din bopælskommune. Der er op til kommunen at afgøre, om lånet bevilges, og hvor stort det skal være. Ordningen administreres af Husbanken, som er en statslig institution. 

At leje bolig i Norge

Der er forskellige former for lejeforhold i Norge, men det mest almindelige er at leje et hus, en lejlighed eller et værelse af en anden privatperson. Der findes også private boligselskaber, men oftest kun i de store byer.

I særlige tilfælde kan man også fremleje hvilket betyder, at man lejer af en, som selv lejer boligen. Som udgangspunkt er fremleje ikke tilladt. Derfor skal den person, som ønsker at fremleje sin bolig, have en godkendelse fra ejeren.

Der kræves ofte et depositum ved leje af bolig i Norge, og det anbefales at formalisere lejeforholdet i en lejekontrakt. Hvis ikke andet er aftalt skriftligt eller mundtligt, er det normalt at have et gensidigt opsigelsesvarsel på tre måneder for almindelige boliger og en måned for værelser.  

I visse tilfælde kan personer med lave indtægter og høje boligudgifter få boligstøtte i Norge. 

Regler for leje af bolig

Lejers og udlejers rettigheder og pligter fremgår af den norske lejelov (husleieloven). I denne lov står der blandt andet, at der skal oprettes en depositumkonto i lejers navn. Man skal altså oprette én konto for hvert lejeforhold, og det er udlejer, som skal dække udgifterne til oprettelsen af en depositumkonto. Både lejer og udlejer har desuden en lovfæstet ret til at blive informeret, før banken udbetaler depositum til udlejer og omvendt.

Kontakt myndigheder
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.