Bostad i Norge

Bolig i Norge
Här kan du läsa om den norska bostadsmarknaden och om att hyra och köpa bostad.

Hur hittar du en bostad i Norge?

Det finns olika sätt att skaffa en bostad i Norge:

  • Du kan hitta annonser om alla typer av bostäder till salu och för uthyrning på internet. Du kan också hitta annonser i tidningarna, men det är förmodligen desamma som du hittar på internet. Finn.no är den viktigaste kanalen för köp och försäljning av fastigheter i Norge. Du kan också hitta hyresbostäder på finn.no eller på hybel.no. Utöver det kan du kolla tidningarnas radannonser för hyresbostäder.
  • Du kan kontakta en fastighetsmäklare (eiendomsmegler) eller en advokat som bedriver bostadsförmedling. Dessa förmedlar bland annat försäljning av fastigheter. I de större städerna finns det särskilda kontor för hyresbostäder.
  • Du kan ansöka om att hyra en kommunal bostad om du inte klarar av att skaffa en lämplig bostad själv eller med offentlig hjälp, eller om du behöver särskild anpassning på grund av ålder, rörelse- eller funktionsnedsättning. Ta kontakt med kommunen du vill bo i.
  • Studenter kan kontakta studentorganisationen (studentsamskipnaden) på studieorten för att ansöka om studentbostad.

Att äga och köpa bostad i Norge

Det är fritt fram för utländska medborgare bosatta i Norge och personer bosatta utomlands att köpa bostad eller fastighet i Norge. Men du bör vara medveten om att vissa typer av fastigheter har krav på boende (boplikt) och brukande (driveplikt). Kravet gäller bostäder i populära semestermål samt jordbruksfastigheter. Jordbruksfastigheterna kan också omfattas av en typ av bördsrätt (odelsrett). Det innebär att du kan förlora rätten till jordbruksfastigheten till en tidigare ägares släktingar, under vissa villkor. Detsamma gäller vid köp av bostadsrättslägenhet, där någon kan ta din lägenheten genom förköpsrätt. I samtliga fall måste du bli upplyst om det innan du skriver på kontraktet, och i samtliga fall får du tillbaka dina pengar.

Det finns olika typer av boende i Norge. De kan delas in i tre huvudgrupper:

  • ägarbostad (selveierbolig)
  • hyresbostad (leiebolig)
  • bostadsrättslägenhet/andelslägenhet/aktielägenhet.
Ägarbostad

En ägarbostad är en bostad som du själv äger. Nordiska medborgare kan köpa bostad i Norge i enlighet med bestämmelserna om fri rörlighet för personer, etableringsrätt och tjänster för medborgare inom EES-området. Som bostadsägare måste du i vissa kommuner betala fastighetsskatt (eiendomsskatt). Du måste också betala kommunala avgifter för vatten och avlopp, avfallshantering och sotning. Undersök detta närmare med din kommun.

Andelslägenhet/bostadsrätt och aktielägenhet

I andelslägenheter/bostadsrättslägenheter hyr du lägenheten av en bostadsrättsförening som du är delägare i. Du köper rätten att hyra en viss lägenhet (bostadsrätt) och betalar hyra till bostadsrättsföreningen. Hyran går till underhåll och daglig drift av föreningen.

En aktielägenhet liknar en andelslägenhet, men istället för att köpa en andel så köper du en aktie med rätt att hyra en särskild bostad. Du blir delägare (aksjonær) i bostadsaktiebolaget och får medbestämmanderätt tillsammans med de andra aktieägarna.

Att finansiera köp av bostad

De flesta banker erbjuder bolån för köp av hus eller lägenhet. Ska du köpa en bostad i Norge måste du skaffa bevis på finansiering från en bank innan du börjar leta efter bostad. Bolånet du får i banken ska återbetalas under en lång tid, vanligen mellan 20 och 30 år. Kontakta olika banker och ta reda på hur mycket du kan få låna och vilka räntor bankerna kan ge dig. Du bör ha med dig skattebesked (selvangivelse) och lönespecifikation för att kunna visa hur stora inkomster du har. Du måste också ha minst femton procent av köpesumman i eget kapital för att få lån.

Du kan söka startlån hos kommunen om du saknar egenkapital eller har problem med att finansiera bostaden genom privata banker. Bostaden måste uppfylla bestämda kriterier för att du ska få hjälp. Och du söker i den kommun du bor i. Det är upp till kommunen att bestämma om du får låna och hur mycket du får låna. Det är den statliga Husbanken som administrerar systemet.

Att hyra bostad i Norge

Det finns olika typer av hyresformer i Norge, men det vanligaste är att hyra hus, lägenhet eller studio/rum av en annan privatperson. Det finns företag som sysslar med professionell uthyrning, men de finns vanligtvis bara i de största städerna.

I enstaka fall kan man också ha ett andrahandskontrakt (framleiekontrakt), vilket innebär att man hyr av någon som själv har ett hyreskontrakt på bostaden. Andrahandsuthyrning är i regel inte tillåtet, så den som hyr vidare måste ha ett godkännande från ägaren.

För att få hyra bostad krävs det ofta en depositionsavgift. Vidare rekommenderas att man har ett hyreskontrakt som anger hyresvillkoren. Om inget annat avtalats skriftligen eller muntligen är det normalt att ha en ömsesidig uppsägningstid på tre månader för vanlig bostad och en månad för studio/rum.

I vissa fall kan personer med låga inkomster och höga boendekostnader få bostadsbidrag i Norge.

Hyresregler

Rättigheter och skyldigheter för den som hyr (leietaker) och den som hyr ut (utleier) hittar du i den norska hyreslagen (husleieloven). I den står det bland annat att man ska upprätta ett depositionskonto (depositumkonto) i hyrestagarens namn. Man ska alltså upprätta ett depositionskonto för varje hyresavtal, och det är uthyraren som ska stå för kostnaden. Både uthyrare och hyrestagare har lagstadgad rätt att informeras innan banken betalar ut deposition till uthyraren, och omvänt.

Kontakta myndigheter
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.