Norjan sairauspäiväraha

Norske sykepenger
Tästä artikkelista selviää, milloin olet oikeutettu norjalaiseen sairauspäivärahaan.

Mikä on sairauspäiväraha?

Jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma etkä pysty tekemään työtä, tulosi voivat pienentyä tai loppua kokonaan. Tällöin voit olla oikeutettu sairauspäivärahaan.

Milloin palkansaaja voi saada norjalaista sairauspäivärahaa?

Norjalaisen sairauspäivärahan edellytyksenä on yleensä, että olet työskennellyt Norjassa neljä viikkoa etkä kykene työskentelemään sairauden tai tapaturman takia. Sairauspäivärahaa voidaan maksaa myös muille kuin kuin palkansaajille. Seuraavassa on lueteltu ryhmät, jotka voivat olla oikeutettuja sairauspäivärahaan.

Jos olet freelancer tai yksityisyrittäjä

Voit olla oikeutettu sairauspäivärahaan, jos olet saanut säännöllistä tuloa toimeksiannoistasi. Työkyvyttömyys on osoitettava lääkärintodistuksella. Jos sinulla ei ole vakuutusta, oikeutesi sairauspäivärahaan alkaa vasta, kun sairastumisesta tai tapaturmasta on kulunut 16 päivää. Sairauspäivärahan maksaminen alkaa siis vasta 17:nnestä sairauspoissaolopäivästä.

Jos olet työtön

Jos saat työttömyyspäivärahaa, olet yleensä oikeutettu sairauspäivärahaan. Sairauspäiväraha korvaa työttömyyspäivärahan menetystä, jos et kykene hakemaan aktiivisesti töitä sairauden takia.

Voit olla oikeutettu sairauspäivärahaan, jos työskentelet saadessasi työkyvyttömyyseläkettä. 

Jos olet opiskelija

Jos opiskelet ja käyt työssä opintojen ohella, voit olla oikeutettu sairauspäivärahaan sairastuessasi. Norjan sosiaaliturvaviranomainen NAV arvioi, täyttyvätkö sairauspäivärahan lääketieteelliset edellytykset.   

Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Norjassa

Eta-maan tai Pohjoismaan kansalainen voi olla oikeutettu norjalaiseen sairauspäivärahaan, jos hän on työskennellyt vähintään neljä viikkoa ja menettää työkykynsä sairauden tai tapaturman vuoksi. Toisessa Eta-maassa kertyneet työskentelykaudet voidaan ottaa huomioon työskentelykausia laskettaessa. 

Jos oleskelet ulkomailla

Norjalaista sairauspäivärahaa ei yleensä makseta ulkomaille. Säännöstä on kuitenkin muutamia poikkeuksia, joten selvitä asia NAVista ennen ulkomaille lähtöäsi.

Kuinka pitkään voit saada sairauspäivärahaa?

Sairauspäivärahaa maksetaan yleensä korkeintaan vuoden ajan.

Miten haet sairauspäivärahaa Norjassa?

Todista työkyvyttömyytesi joko omailmoituksella tai lääkärintodistuksella. Jos olet palkansaaja, voit ilmoittaa työkyvyttömyydestä omailmoituksella.

Jos omailmoituksen jättöaika on umpeutunut tai jos olet yrittäjä, ota yhteyttä lääkäriin ja pyydä sairauslomatodistusta. NAV käsittelee sairauspoissaoloa koskevat ilmoitukset yleensä sähköisesti.

Mitä tapahtuu, jos sairaus pitkittyy tai muuttuu krooniseksi?

Sairauspäivärahaa voidaan maksaa korkeintaan vuoden ajan. Jos sairautesi pitkittyy, työnantajasi, lääkärisi ja NAV käynnistävät seurantatoimenpiteet, joiden tavoitteena on saada sinut palaamaan työelämään mahdollisimman pian. Jos olet palkansaaja, päävastuun seurannasta kantaa ja työhönpaluusuunnitelman laatii työnantaja. Jos sinulla ei ole työnantajaa, toimenpiteistä vastaa NAV.

Jos työkyvyttömyytesi jatkuu yli vuoden, voit olla oikeutettu muihin etuuksiin, kuten työssäselviytymisrahaan (arbeidsavklaringspenger, AAP) tai työkyvyttömyyseläkkeeseen (uføretrygd). NAV päättää, mikä etuus tulee kyseeseen sinun tilanteessasi.

Mihin olet oikeutettu työtapaturma- tai ammattitautitapauksissa?

Jos sairastut tai loukkaannut työperäisistä syistä ja sinulla todetaan ammattitauti tai työtapaturma, voit olla oikeutettu sosiaaliturvaetuuksiin tavallista suotuisammin perustein. Työnantajan on ilmoitettava työtapaturmasta tai ammattitaudista NAViin viimeistään vuoden kuluttua vahingon sattumisesta.

Mistä saat lisätietoja?

Ota yhteyttä NAViin, jos sinulla on kysyttävää sairauspäivärahasta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.