Norjan työssäselviytymisraha

Arbeidsavklaringspenger i Norge
Täältä saat tietoa Norjan kuntoutusetuutta eli työssäselviytymisrahaa koskevista säännöistä.

Mikä on työssäselviytymisraha?

Jos et ole mukana työelämässä sairauden tai vamman takia mutta yrität palata töihin, voit tietyissä tapauksissa saada niin sanottua työssäselviytymisrahaa (arbeidsavklaringspenger, AAP), jonka tarkoitus on korvata ansionmenetystä.

Etuuden maksamisesta vastaa Norjan sosiaaliturvaviranomainen NAV (Arbeids- og velferdsetaten).  

Työssäselviytymisrahaa voidaan maksaa sinulle pyrkiessäsi takaisin työmarkkinoille, ja sinun tulee aktiivisesti osallistua työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. Mikäli saat työssäselviytymisrahaa, sinun tulee osallistua NAVin kanssa pidettäviin kokouksiin, laatia aktivointisuunnitelma työhön palaamiseksi, toimittaa NAViin kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat sekä toteuttaa toimenpiteet, joita olet suunnitellut yhdessä NAVin virkailijan kanssa.  

Oletko oikeutettu työssäselviytymisrahaan?

Olet oikeutettu työssäselviytymisrahaan vain, jos olet kuulunut Norjan sosiaaliturvan piiriin. Tuen saamisen edellytyksenä on, että työkykysi on alentunut vähintään 50 prosenttia. Sairauden, vian tai vamman täytyy ratkaisevalla tavalla vaikuttaa työkyvyn menetykseen.

Jotta voisit hakea työssäselviytymisrahaa, sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi osoitteessa nav.no. Työssäselviytymisrahaa haetaan sähköisesti. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tiettyjä tietoja ja dokumentteja. Soita NAViin, jos tarvitset lisäohjeita. Jos työkykysi on alentunut vähintään 50 prosenttia, voit hakea työssäselviytymisrahaa koska tahansa. Työssäselviytymisrahan maksaminen voi alkaa aikaisintaan etuuden hakupäivästä.

Voit saada työssäselviytymisrahaa korkeintaan kolme vuotta. Työssäselviytymisrahaa saavan tulee yleensä oleskella Norjassa.

Jos muutat toiseen Pohjoismaahan tai Eta-maahan, voit hakea työssäselviytymisrahan maksamista ulkomaille. Tällöin sinun täytyy osallistua työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja/tai hoitoon muuttomaassasi. Selvitä NAVista ennen muuttoasi, voidaanko työssäselviytymisrahaa maksaa sinulle ulkomaille.

Työssäselviytymisrahan saamisen edellytyksenä on, että osallistut aktiivisesti työllistämisprosessiin. Tätä kutsutaan aktivointivelvoitteeksi. Sinun tulee toisin sanoen toteuttaa erilaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on mahdollistaa paluusi työelämään.

Norjassa on myös muita työllistämistoimenpiteitä ja -järjestelmiä.

Mitä sääntöjä noudatetaan, jos olet muuttanut hiljattain Norjaan ja kuulut entisen asuinmaasi kuntoutustoimenpiteiden piiriin?

Kuntoutuksen tulee tapahtua asuinmaassasi, toisin sanoen Norjassa.

Mikäli saat rahallista etuutta kotimaastasi, voit anoa etuuden maksamista ulkomaille. Säilytät tällöin jäsenyytesi kotimaassasi, mutta NAV voi tarjota sinulle työllistymistä edistäviä toimenpiteitä Norjassa. Jos osallistut NAVin hallinnoimiin toimenpiteisiin, voit mahdollisesti hakea lisätukea NAVista. 

Mistä saat lisätietoja?

Ota yhteyttä NAViin, jos sinulla on kysyttävää työssäselviytymisrahasta tai muista pitkäaikaissairaille suunnatuista toimenpiteistä.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.