Arbejdsafklaringspenge i Norge

Mann jobber
Fotograf
Jens Nytoft Rasmussen/norden.org
Her kan du læse om reglerne for at få arbejdsafklaringspenge (AAP), som er den norske form for rehabiliteringsydelse.

Hvis du på grund af sygdom eller skade står uden for arbejdsmarkedet men forsøger at komme tilbage i job, kan du i visse tilfælde få arbejdsafklaringspenge (AAP) som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har ansvaret for denne ydelse i Norge.  

Hvad er arbejdsafklaringspenge?

AAP er en ydelse, som kan gives, mens du forsøger at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og du skal selv bidrage aktivt i processen. Hvis du får AAP, skal du komme til aftalte møder med NAV, udarbejde og følge en aktivitetsplan med henblik på komme tilbage i job, levere den information og dokumentation, som NAV kræver og gennemføre de aktiviteter, som er planlagt sammen med en NAV-vejleder.  

Har du ret til arbejdsafklaringspenge?

For at have ret til AAP skal du være socialt sikret i Norge. Din arbejdsevne skal være reduceret med mindst 50 procent. Sygdom, skade eller medfødte handicaps skal være en medvirkende årsag til, at du ikke kan arbejde.

Du skal være registreret som jobsøgende på nav.no, før du kan søge om AAP. Du skal søge om AAP digitalt. Der skal vedlægges en del information og dokumenter. Du kan ringe til NAV, hvis du har brug for vejledning. Hvis din arbejdsevne er reduceret med 50 procent eller mere, kan du søge når som helst. Du kan tidligst få udbetalt AAP fra og med ansøgningstidspunktet.

Hvis du får bevilget AAP, kan du maksimalt beholde ydelsen i tre år. Du skal som udgangspunkt opholde dig i Norge, hvis du modtager AAP.

Du kan også flytte til et andet nordisk land eller et EØS-land og søge om at beholde AAP. I så fald stilles der krav om, at du gennemfører arbejdsrettede tiltag og/eller behandling i det land, du flytter til. Du skal kontakte NAV, før du eventuelt flytter, for at afklare, om du kan tage AAP med dig.

Det er en forudsætning for at få AAP, at du selv bidrager aktivt i processen med at komme i arbejde. Dette kaldes aktivitetspligt. Dette indebærer, at du gennemfører aktiviteter med henblik på at komme i arbejde, f.eks. arbejdsrettede tiltag.

Der findes også andre tiltag og ordninger, som sigter mod at få ledige i arbejde.

Hvad er reglerne, hvis du for nylig er flyttet til Norge og er i rehabilitering i det land, du flytter fra?

Hvis du modtager en ydelse fra dit hjemland, kan du søge om at beholde ydelsen, når du flytter til Norge. Du kan kontakte myndighederne i dit hjemland for yderligere oplysninger. ​

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Du kan kontakte NAV, hvis du har spørgsmål om arbejdsafklaringspenge eller andre tiltag i forbindelse med langtidssygemelding.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.