Rehabiliteringsbidrag i Norge

Arbeidsavklaringspenger i Norge
Här kan du läsa om reglerna för att få det norska rehabiliteringsbidraget arbeidsavklaringspenger.

Vad är arbeidsavklaringspenger?

Om du på grund av sjukdom eller skada står utanför arbetslivet, men försöker att få ett jobb igen, kan du i vissa fall beviljas arbeidsavklaringspenger (AAP) för att ersätta förlorad inkomst.

Det är den norska försäkringskassan Arbeids- og velferdsetaten, NAV, som har ansvaret för detta bidrag i Norge.  

AAP är ett bidrag som kan ges medan du försöker återvända till arbetsmarknaden och du måste själv bidra aktivt till att lyckas med detta. Om du får AAP måste du komma till avtalade möten med NAV, utarbeta och följa en aktivitetsplan för att komma tillbaka på jobb, lämna in den information och dokumentation som NAV kräver, och genomföra de aktiviteter du har planlagt tillsammans med en NAV-vägledare.  

Har du rätt till arbeidsavklaringspenger?

För att få rätt till AAP måste du ha varit socialförsäkrad i Norge. Din arbetsförmåga måste vara nedsatt med minst 50 %. Sjukdom, skada eller funktionshinder måste vara medverkande orsak till att du inte kan jobba.

Innan du kan ansöka om AAP måste du vara registrerad som arbetssökande på nav.no. Du ansöker om AAP elektroniskt. Du ska bifoga en del information och dokument till ansökan. Kontakta NAV per telefon om du behöver vägledning. Om din arbetsförmåga har minskat med 50 procent eller mer, kan du ansöka när som helst. Du kan tidigast få utbetalt AAP från och med den dagen du ansöker.

Om du beviljas AAP, kan du behålla bidraget i högst tre år. Som huvudregel måste du vistas i Norge om du får AAP.

Du kan också flytta till ett annat nordiskt land eller EES-land och ansöka om att behålla AAP. Det krävs då att du genomför arbetsinriktade åtgärder och/eller behandling i landet du flyttar till. Du måste avtala med NAV att du kan ta med AAP innan du eventuellt flyttar.

För att få AAP är det ett villkor att du bidrar aktivt i processen för att hitta arbete. Det kallas aktivitetsplikt. Det innebär att du genomför aktiviteter för att komma in i arbetslivet, till exempel arbetsinriktade åtgärder.

Det finns också andra åtgärder och program som siktar på att få personer ut i arbete.

Vad gäller om du nyligen har flyttat till Norge och är under rehabilitering i landet du har flyttat ifrån?

Rehabilitering ska ske i landet du bor i, det vill säga i Norge.

Om du har ett kontantbidrag från ditt hemland, kan du ansöka om att behålla bidraget. Du behåller då socialförsäkringen i ditt hemland, men du kan erbjudas arbetsinriktade åtgärder av NAV. Du kan då eventuellt också ansöka om tilläggsbidrag från NAV om åtgärderna genomförs i regi av NAV. 

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Tag kontakt med NAV om du har frågor om arbeidsavklaringspenger eller andra åtgärder vid långtidssjukskrivning.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.