Rehabiliteringsbidrag i Norge

Mann jobber
Fotograf
Jens Nytoft Rasmussen/norden.org
Här kan du läsa om reglerna för att få det norska rehabiliteringsbidraget (arbeidsavklaringspenger) AAP.

Om du på grund av sjukdom eller skada står utanför arbetslivet, men försöker att få ett jobb igen, kan du i vissa fall beviljas arbeidsavklaringspenger (AAP) för att ersätta förlorad inkomst. Det är den norska försäkringskassan Arbeids- og velferdsetaten, NAV, som har ansvaret för detta bidrag i Norge.  

Vad är AAP?

Rehabiliteringsbidraget AAP är ett bidrag som du kan få medan du försöker återvända till arbetsmarknaden, och du måste själv bidra aktivt till att lyckas med det. Om du får AAP måste du komma till avtalade möten med NAV, utarbeta och följa en aktivitetsplan för att komma tillbaka på jobb, lämna in den information och dokumentation som NAV kräver samt genomföra de aktiviteter du har planerat tillsammans med en NAV-vägledare.  

Har du rätt till AAP?

För att få rätt till AAP måste du ha varit socialförsäkrad i Norge. Din arbetsförmåga måste vara nedsatt med minst 50 procent. Sjukdom, skada eller funktionsnedsättning måste vara bidragande orsak till att du inte kan jobba.

Innan du kan ansöka om AAP måste du vara registrerad som arbetssökande på nav.no. Du ansöker om AAP elektroniskt. Du ska bifoga en del information och dokument till ansökan. Kontakta NAV per telefon om du behöver vägledning. Om din arbetsförmåga har minskat med 50 procent eller mer kan du ansöka när som helst. Du kan tidigast få utbetalt AAP från och med den dagen du ansöker.

Om du beviljas AAP kan du behålla bidraget i högst tre år. I regel måste du vistas i Norge om du får AAP.

Du kan också flytta till ett annat nordiskt land eller EES-land och ansöka om att få behålla ditt AAP. Då krävs det att du genomför arbetsinriktade åtgärder eller behandling i landet du flyttar till. Du måste avtala med NAV att du kan ta med ditt AAP innan du eventuellt flyttar.

Villkoret för att få AAP är att du bidrar aktivt i processen för att hitta arbete. Det kallas aktivitetsplikt. Det innebär att du genomför aktiviteter för att komma in i arbetslivet, till exempel arbetsinriktade åtgärder.

Det finns också andra åtgärder och program som siktar på att få personer i arbete.

Vad gäller om du nyligen har flyttat till Norge och är i rehabilitering i landet du har flyttat från?

Om du får bidrag från ditt hemland kan du ansöka om att få behålla det när du flyttar till Norge. Kontakta myndigheterna i ditt hemland för att få reda på om det är möjligt. ​

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Kontakta NAV om du har frågor om AAP eller andra åtgärder vid långtidssjukskrivning.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.