Oikeus terveyspalveluihin Norjassa

Rett til helsetjenester i Norge
Tältä sivulta selviää, mitä norjalaisia terveyspalveluja sinulla on oikeus käyttää.

Jos asut vakinaisesti Norjassa, sinulla on oikeus omalääkärin palveluihin riippumatta siitä, oletko mukana työelämässä vai et. Jos sairastut tai loukkaannut, ota aina ensin yhteyttä omalääkäriisi. Jos omalääkärin vastaanotto on suljettu etkä voi odottaa hoitoa seuraavaan päivään, ota yhteyttä oleskelukuntasi lääkäripäivystykseen. Lääkäripäivystyksen puhelinnumero on 116 117.

Hätätilanteissa ja ihmishenkien ollessa vaarassa soita aina hätänumeroon 113.

Kun muutat Norjaan ja sinut merkitään Norjan väestörekisteriin, saat norjalaisen henkilötunnuksen ja sinulle osoitetaan omalääkäri. Voit halutessasi vaihtaa omalääkäriä osoitteessa helsenorge.no. Jos sinulla on väliaikainen henkilötunnus eli d-numero, sinun ei katsota asuvan Norjassa eikä sinulla ole oikeutta omalääkäriin.

Alle 16-vuotiaat lapset ohjataan automaattisesti samalle omalääkärille kuin heidän äitinsä, mikäli vanhemmat asuvat yhdessä. Jos vanhemmat asuvat erillään, lapsi saa saman omalääkärin kuin se vanhempi, jonka luona lapsi asuu virallisesti.

Äkillisissä sairastapauksissa sinut voidaan ohjata sairaalahoitoon. Voit saada lähetteen sairaalaan myös, jos omalääkäri katsoo sen tarpeelliseksi. Tällöin lääkäri toimittaa lähetteen sairaalaan tai erikoislääkärille. Norjassa voit vapaasti valita hoitopaikan, kunhan haluamassasi hoitopaikassa on vapaata hoitokapasiteettia.

Helsenorge-sivustolta saat lisätietoja Norjan terveyspalveluista, omalääkärijärjestelmästä ja hoitopaikan valinnasta.

Mihin olet oikeutettu sairastuessasi, jos työskentelet Norjassa mutta asut ulkomailla?

Jos työskentelet Norjassa ja asut toisessa EU-/Eta-maassa, kuulut lähtökohtaisesti Norjan sosiaaliturvajärjestelmään eli kansanvakuutukseen (folketrygden). Välttämättömistä terveyspalveluista aiheutuvat menosi katetaan tällöin julkisesta terveydenhuoltojärjestelmästä, ja maksat saamistasi hoidoista omavastuuosuuden.

Sinulla on oikeus käyttää myös asuinmaasi terveyspalveluja. Sinun tulee dokumentoida nämä oikeudet Norjan terveystalouden hallinnon Helfon myöntämällä lomakkeella E106/S1, jonka toimitat asuinmaasi sosiaaliturvaviranomaisille.

Mikäli työskentelet Norjassa ja sinulla on väliaikainen henkilötunnus eli d-numero, olet oikeutettu lääkärinhoitoon tarvittaessa. Et voi kuitenkaan kuulua Norjan omalääkärijärjestelmään. Sairastuessasi sinun tulee hakeutua lääkärin vastaanotolle ja selvittää, onko siellä vapaita aikoja. Kunnat ovat vastuussa siitä, että saat tarvitsemaasi hoitoa. Joissakin kunnissa on luettelo lääkäreistä, jotka ottavat vastaan potilaita, joilla ei ole oikeutta omalääkäriin. Katso lisätietoja kunnan verkkosivuilta.

Jos sairastut äkillisesti illalla tai viikonloppuna, ota yhteyttä lähimpään lääkäripäivystykseen. Lääkäripäivystyksen puhelinnumero on 116 117.

Mikäli ihmishenkiä on vaarassa, soita hätänumeroon 113.

Helsenorge-sivustolta saat lisätietoja säännöistä, joita sovelletaan Norjassa työskenteleviin mutta ulkomailla asuviin työntekijöihin.

Mihin olet oikeutettu sairastuessasi, jos oleskelet tilapäisesti Norjassa?

Jos oleskelet tilapäisesti Norjassa (esimerkiksi loman tai lyhytaikaisten opintojen vuoksi), sinulla on oikeus hoitoon, mikäli loukkaannut tai sairastut äkillisesti. Hoitoon pyrkiessäsi sinun tulee esittää hyväksytty henkilöllisyystodistus ja eurooppalainen sairaanhoitokortti (European Health Insurance Card, EHIC).

Toisessa Pohjoismaassa asuvat potilaat voivat olla oikeutettuja kotimatkasta aiheutuvien lisäkustannusten korvaukseen. Tämä koskee ainoastaan lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, jota saat sairastuessasi tai loukkaantuessasi tilapäisen oleskelun aikana.

Muista Pohjoismaista tulevien opiskelijoiden ei yleensä tarvitse esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia, mutta heidän tulee kuitenkin ilmoittaa osoitteensa kotimaassa.

Helsenorge-sivustolta saat lisätietoja matkailijoita ja opiskelijoita koskevista säännöistä.

Mitä hoitoja voidaan korvata?

Julkisen lääkärin ja päivystävän lääkärin vastaanotolla käynnistä peritään Norjassa omavastuuosuus.  Terveydenhuollon asiakasmaksuille on kuitenkin säädetty tietty vuotuinen enimmäismäärä eli maksukatto. Jos kuulut Norjan kansanvakuutukseen ja omavastuuosuutesi ylittävät maksukaton, saat vapaakortin. Vapaakortilla saat kaiken tarvitsemasi hoidon maksutta kuluvan kalenterivuoden loppuun saakka.

Hoito, lääkkeet ja sairaalassa oleskelu ovat maksuttomia sairaalahoitoon joutuville Norjan kansanvakuutusjärjestelmän jäsenille. Myös julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvat raskausajan tarkastukset ovat maksuttomia. Alle 16-vuotiaat lapset on vapautettu omavastuuosuudesta, mutta heiltä peritään materiaalikustannukset. Alle 18-vuotiaille myös mielenterveyspalvelut ovat maksuttomia.

Tietyt potilasryhmät voivat saada korvausta lääkkeistä, elintarvikkeista ja hoitotarvikkeista. Katso lisätietoja osoitteesta helsenorge.no.

Julkinen hammashuolto on lapsille maksutonta, mutta oikomishoidoista peritään maksu. Aikuisten pitää lähtökohtaisesti maksaa hammashoidosta itse, mutta säännöstä on useita poikkeuksia.

Helsenorge-sivustolta saat lisätietoja hoitokustannuksen korvauksesta, omavastuuosuuksista ja hammashoidosta Norjassa.

Oletko oikeutettu ennalta suunniteltuun hoitoon ulkomailla?

Ennalta suunniteltu hoito on hoitoa, jota annetaan muuhun kuin äkillisesti ilmenneeseen hoidon tarpeeseen. Tällaista hoitoa voidaan tarjota sinulle Norjassa. Voit tietyin edellytyksin saada korvauksen kustannuksista, joita sinulle aiheutuu toisessa EU-/Eta-maassa käyttämistäsi erikoissairaanhoidon palveluista. Ota etukäteen selvää oman maasi säännöistä, jos asut toisessa Pohjoismaassa ja haluat hakeutua hoitoon Norjaan.

Helsenorge-sivustolta saat lisätietoa hoitokustannusten korvauksesta.

Mihin norjalaisiin terveyspalveluihin olet oikeutettu, jos oleskelet tilapäisesti muualla kuin Norjassa?

Jos kuulut Norjan kansanvakuutuksen piiriin ja oleskelet tilapäisesti toisessa Eta-maassa tai Sveitsissä, sinulle voidaan korvata oleskelusi aikana käyttämistäsi välttämättömistä terveyspalveluista aiheutuneita kuluja. Jos olet oikeutettu eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin, voit dokumentoida oikeutesi terveyspalveluihin sen avulla. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin voi tilata verkosta. Muissa Pohjoismaissa sinun ei tarvitse esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia, mutta se on silti suositeltavaa pitää aina mukana.

Muissa Pohjoismaissa oleskelevien norjalaisopiskelijoiden ei yleensä tarvitse esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia, mutta heidän tulee silti ilmoittaa osoitteensa kotimaassa.

Helsenorge-sivustolta saat lisätietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Info Pohjolan verkkosivuilta saat tietoa muiden Pohjoismaiden terveyspalveluista.

Voinko saada korvausta toisessa Pohjoismaassa aiheutuneista hoitokuluista?

Jos olet joutunut maksamaan ulkomailla saamastasi hoidosta, säilytä kuitit ja selvitä kotiin palattuasi Helfosta, voitko saada kulujasi korvattua. Mahdollisia omavastuuosuuksia ei kuitenkaan korvata.

Helsenorge-sivustolta selviää, mistä ulkomailla annetusta hoidosta voit saada korvausta Norjassa.

Mistä saat lisätietoja?

Osoitteessa helsenorge.no kerrotaan perinpohjaisesti Norjan terveyspalveluista ja potilaan oikeudesta hoitoon. Samasta osoitteesta löydät myös kaikki tarvitsemasi yhteystiedot.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.