Oikeus terveyspalveluihin Grönlannissa

Ret til sundhedsydelser i Grønland
Täältä selviää, mihin terveyspalveluihin olet oikeutettu ja mihin otat yhteyttä, jos sairastut Grönlannissa.

Kaikilla Grönlannissa vakituisesti asuvilla on oikeus maksuttomiin terveyspalveluihin, mukaan lukien reseptilääkkeisiin. Proteesien, silmälasien ja muiden apuvälineiden käyttäjiltä peritään kuitenkin omavastuuosuus. Hammashoito on Grönlannissa osittain maksutonta.

Grönlannin maantieteellisten haasteiden vuoksi on suositeltavaa ottaa vakuutus, joka kattaa kuljetuksen onnettomuuspaikalta läheisimpään kylään tai muuhun ympäri vuoden asuttuun paikkaan.

Mihin olet oikeutettu, jos sairastut työskennellessäsi Grönlannissa?

Jos asut vakituisesti Grönlannissa, olet oikeutettu samoihin terveyspalveluihin kuin muutkin Grönlannin asukkaat.

Jos asut Tanskassa tai Färsaarilla ja työskentelet Grönlannissa, sinulla on oikeus maksuttomaan kiireelliseen sairaanhoitoon.

Tanska, Färsaaret ja Grönlanti muodostavat valtiokokonaisuuden. Jos oleskelet Pohjoismaissa tämän valtiokokonaisuuden rajojen ulkopuolella, kuulut pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen piiriin.

Sopimuksen nojalla sinulla on oikeus kiireelliseen hoitoon ja saat korvauksen kotimatkasta aiheutuneisiin lisäkustannuksiin.

Grönlannissa ei voi saada eurooppalaista sairaanhoitokorttia.

Mihin olet oikeutettu, jos sairastut oleskellessasi tilapäisesti Grönlannissa?

Jos asut Tanskassa ja työskentelet tai opiskelet Grönlannissa, sinulla on oikeus maksuttomaan kiireelliseen sairaanhoitoon. Muista ottaa mukaan tanskalainen sairausvakuutuskortti. Jos asut Färsaarilla ja työskentelet tai opiskelet Grönlannissa, olet niin ikään oikeutettu maksuttomaan sairaanhoitoon. Ota mukaan asiakirjat, joilla voit todistaa kuuluvasi Färsaarten julkisen terveydenhuollon piiriin.

Jos asut jossain toisessa Pohjoismaassa tai EU-/Eta-maassa, kuulut pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen piiriin. Muista ottaa mukaan todistus siitä, että saat kaiken tarvitsemasi hoidon asuinmaasi julkisessa terveydenhuollossa. Todistukseksi käy esimerkiksi eurooppalainen sairaanhoitokortti tai kansallinen sairausvakuutuskortti.

Sinulla on siis oikeus lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon ja voit saada korvauksen kotimatkasta aiheutuneista lisäkustannuksista. Sinun pitää kuitenkin pystyä dokumentoimaan, missä asut vakituisesti.

Voitko hakeutua hoitoon johonkin toiseen Pohjoismaahan?

Jos asut vakituisesti Grönlannissa, voit hakeutua hoitoon johonkin toiseen Pohjoismaahan vain lääkärin määräyksestä. Jos tarvitsemaasi hoitoa ei ole tarjolla Grönlannissa, asia voidaan antaa terveydenhuollon lähetelautakunnan harkittavaksi.

Mihin grönlantilaisiin terveyspalveluihin olet oikeutettu oleskellessasi tilapäisesti ulkomailla?

Jos oleskelet tilapäisesti muualla kuin Grönlannissa, et voi hakeutua kiireettömään hoitoon kyseisessä maassa. Grönlannin terveydenhuoltojärjestelmä tarjoaa terveyspalveluja vain Grönlannissa.

Mitä Grönlannin terveyspalvelut maksavat?

Valtaosa Grönlannin terveyspalveluista on julkisia ja käyttäjälle maksuttomia. Grönlannissa asuvat ovat oikeutettuja seuraaviin omavastuuttomiin palveluihin, mikäli niiden tarjoaminen on paikallisten ja maantieteellisten olojen puitteissa mahdollista:   

  • yleislääkärit ja julkiset sairaalat
  • kyläklinikat, terveysasemat ja terveyskeskukset
  • julkinen hammashoito
  • erikoislääkärit
  • reseptilääkkeet
  • kotisairaanhoito.

Jos asuinpaikkakunnallasi ei ole tarjolla tarvitsemaasi hoitoa, olet oikeutettu saamaan kuljetuksen aluesairaalaan tai Grönlannin keskussairaalaan. Edellytyksenä on, että kyse on lääkärin määräämästä hoidosta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.