Oikeus terveyspalveluihin Tanskassa

Ret til sundhedsydelser i Danmark
Tältä sivulta selviää, milloin kuulut Tanskan sairausvakuutuksen piiriin ja mihin terveyspalveluihin olet oikeutettu oleskellessasi tilapäisesti Tanskassa. Neuvomme myös, mihin sinun tulee ottaa yhteyttä sairastuessasi, ja annamme tietoa toisessa Pohjoismaassa asuvan oikeudesta hakeutua hoitoon Tanskaan.

Sairausvakuutettuna Tanskassa

Kuulut Tanskan sairausvakuutuksen piiriin, jos asut Tanskassa, sekä usein myös silloin, jos asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Tanskassa. 

Jos muutat Tanskaan tai jos asut ulkomailla ja alat työskennellä Tanskassa, sinun tulee ilmoittaa ulkomaisista sosiaaliturvakytköksistäsi Udbetaling Danmarkiin, joka on Tanskan sosiaaliturvaetuuksien maksamisesta vastaava viranomainen.  

Sinun tulee ilmoittaa esimerkiksi siitä, jos saat eläkettä, vanhempainpäivärahaa, sairauspäivärahaa tai muuta sosiaaliturvaetuutta toisesta Pohjoismaasta, EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä.

Sinulla on ilmoitusvelvollisuus myös silloin, jos olet asunut aiemmin Tanskassa ja muutat ulkomailla oleskelun jälkeen takaisin Tanskaan.

Osoitteesta borger.dk selviää, minne tiedot täytyy toimittaa. 

Jos muutat Tanskaan

Kun muutat Tanskaan toisesta Pohjoismaasta, sinun tulee yleensä rekisteröityä Tanskan väestötietojärjestelmään siinä kunnassa, johon muutat asumaan. Tämän jälkeen saat tanskalaisen sairausvakuutuskortin. Se lähetetään automaattisesti tanskalaiseen osoitteeseesi. Sairausvakuutuskortti toimii todistuksena siitä, että sinulla on oikeus käyttää kaikkia Tanskan terveyspalveluja. Korttia tulee näyttää joka kerta, kun käytät terveydenhuollon palveluja.

Muistathan ilmoittaa Udbetaling Danmarkiin, jos saat sosiaaliturvaetuuksia toisesta Pohjoismaasta tai EU- tai Eta-maasta. Toisen maan sosiaaliturvaetuudet voivat vaikuttaa tanskalaiseen sairausvakuutukseesi.

Jos työskentelet Tanskassa ja asut toisessa Pohjoismaassa

Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet tanskalaisen työnantajan palveluksessa Tanskassa, kuulut yleensä Tanskan sairausvakuutuksen piiriin. Tällöin voit käyttää Tanskan terveyspalveluja samoilla ehdoilla kuin Tanskassa asuvat. Osoituksena oikeudestasi terveyspalveluihin on ”erityinen sairausvakuutuskortti” (det særlige sundhedskort). Erityistä sairausvakuutuskorttia haetaan Udbetaling Danmarkista. Korttia tulee näyttää joka kerta, kun käytät terveydenhuollon palveluja. 

Sinun katsotaan olevan Tanskassa joko rajatyöntekijänä tai työntekijänä. Udbetaling Danmark päättää, kumpaan kategoriaan kuulut, ja asiaan vaikuttaa se, käytkö vähintään kerran viikossa kotiosoitteessasi toisessa Pohjoismaassa. Sinulla on kummassakin tapauksessa oikeus käyttää kaikkia Tanskan terveyspalveluja, mutta mahdollisten perheenjäsentesi sairausvakuutukseen vaikuttaa se, pidetäänkö sinua rajatyöntekijänä vai työntekijänä. 

Erityinen sairausvakuutuskortti on voimassa korkeintaan kaksi vuotta. Voit hakea korttia osoitteessa borger.dk. Palvelun käyttämiseen ei tarvita NemID-tunnusta.

Yritys voi hakea erityistä sairausvakuutuskorttia työntekijälleen osoitteessa virk.dk. 
Lisätietoja erityisestä sairausvakuutuskortista saat osoitteesta borger.dk. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Udbetaling Danmarkin kansainvälisten sairausvakuutusasioiden yksikköön.

Lisätietoja Tanskan sairausvakuutuksesta saa osoitteesta borger.dk ja Tanskan potilasturvallisuusviraston (Styrelsen for Patientsikkerhed) verkkosivuilta.

  Tanskan sairausvakuutus kansainvälisissä tilanteissa

  Jos sinut on sairausvakuutettu Tanskassa, sinulle voidaan myöntää eurooppalainen sairaanhoitokortti. Tarvitset sitä, kun matkustat toisessa EU- tai Eta-maassa.

  Eurooppalaisen sairaanhoitokortin hakeminen Tanskasta

  Jos sinut on sairausvakuutettu Tanskassa, sinun tulee hakea eurooppalaista sairaanhoitokorttia Tanskasta. Jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti, sinulla on oikeus saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, kun oleskelet tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Tarvitset korttia esimerkiksi silloin, jos sairastut lomamatkalla.

  Sinun tulee itse hakea eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Voit täyttää hakemuksen osoitteessa borger.dk tai ottaa yhteyttä Udbetaling Danmarkiin, jos sinulla ei ole Nem-ID-asiointitunnusta tai jos olet saanut vapautuksen sähköisen postilokeron (e-Boks) käytöstä.

  Huomaathan, että jos saat esimerkiksi eläkettä, työttömyys- tai vanhempainpäivärahaa tai muita sosiaalietuuksia toisesta Pohjoismaasta, EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, sinun tulee hakea eurooppalaista sairausvakuutuskorttia kyseisestä toisesta maasta. Jos olet epävarma asiasta, ota yhtettä Udbetaling Danmarkiin.

  Jos sairastut oleskellessasi tilapäisesti ulkomailla

  Euroopan komission verkkosivuilta selviää, miten voit käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia oleskellessasi muissa EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä. Pohjoismaat ovat sopineet keskenään potilaan kotimatkasta aiheutuvien lisäkustannusten korvaamisesta. Katso lisätietoja Tanskan potilasturvallisuusviraston verkkosivuilta.

  Jos olet maksanut hoidosta toisessa jäsenmaassa mutta uskot hoidon kuuluvan eurooppalaisen sairaanhoitokortin piiriin, voit hakea hoitokustannusten korvausta Tanskan potilasturvallisuusvirastosta. 

  Voit hakea korvausta myös omalta tanskalaiselta alueeltasi. Tällöin selvitetään, millaiseen korvaukseen olisit oikeutettu Tanskan kansallisten korvaussääntöjen nojalla. Haitpa korvausta kumpaa kautta tahansa, voit selvittää molemmat korvausvaihtoehdot ja saada korvauksen niiden säännösten nojalla, jotka korvaavat suuremman osan kustannuksistasi. Katso lisäohjeita Tanskan potilasturvallisuusviraston verkkosivuilta.

  Tilapäinen oleskelu Tanskassa ja hoitoon hakeutuminen ulkomailta Tanskaan

  Mihin olet oikeutettu, jos sairastut oleskellessasi tilapäisesti Tanskassa?

  Jos olet sairausvakuutettu jossain toisessa Pohjoismaassa ja oleskelet tilapäisesti Tanskassa, sinulla on sairastuessasi oikeus saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa Tanskassa. Lääketieteellisesti välttämättömän hoidon tarve voi syntyä, jos sairastut äkillisesti, mutta myös silloin, jos sinulla on esimerkiksi jokin pitkäaikaissairaus tai jos olet raskaana ja tarvitset tutkimuksia ja hoitoa oleskellessasi Tanskassa. 

  Tanskan julkiset terveyspalvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta sinun pitää pystyä osoittamaan, että olet sairausvakuutettu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Jos olet sairausvakuutettu toisessa Pohjoismaassa, sinun tulee todistaa tanskalaiselle terveydenhuollon ammattihenkilölle, että asut vakinaisesti kyseisessä maassa. Voit myös esittää eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

  Ennalta suunniteltu hoito Tanskassa, jos olet sairausvakuutettu toisessa Pohjoismassa

  Tarvitset kotimaasi tai jonkin toisen EU- tai Eta-maan lääkärin tai hammaslääkärin antaman lähetteen, jos olet sairausvakuutettu jossain Pohjoismaassa ja aiot tulla hoidettavaksi tanskalaiseen julkiseen sairaalaan tai hakeutua johonkin muuhun julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvaan hoitoon, johon Tanskassa pääsee vain omalääkärin tai hammaslääkärin lähetteellä.

  Julkisten ja yksityisten hoitojen ostamista koskevat säännöt eivät vaikuta oikeuteesi saada lääketieteellisesti välttämätöntä julkista sairaanhoitoa, jos sairastut äkillisesti tai sinulle sattuu tapaturma oleskellessasi Tanskassa. Lue lisää säännöistä Tanskan potilasturvallisuusviraston verkkosivuilta.

  Mitä terveyspalvelut maksavat ja mitä eri korvausmuotoja on olemassa?

  Jos kuulut toisen Pohjoismaan julkisen sairausvakuutuksen piiriin tai jos muutat Tanskaan ja siirryt Tanskan sairausvakuutuksen piiriin, terveyspalvelut ovat sinulle useimmiten maksuttomia.

  Yleislääkärit ja julkiset sairaalat

  Yleislääkärin vastaanotolla ei peritä asiakasmaksua. Tietyistä palveluista, kuten rokotuksista ja lääkärintodistuksista, joudut kuitenkin maksamaan. Kansalliseen lasten rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset ovat aina maksuttomia. 

  Julkisessa sairaalassa annettavasta hoidosta ei peritä asiakasmaksua, jos hakeudut hoitoon lähetteellä. Kiireelliseen sairaalahoitoon et tarvitse lähetettä.

  Hammaslääkärit

  Alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon. Julkisesta sairausvakuutuksesta korvataan osa aikuisille annettavista hammashoidoista. Sairausvakuutuksen osuus on yleensä vähennetty jo valmiiksi hammaslääkärin ilmoittamista hinnoista.

  Erikoislääkärit ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt

  Tiettyjen erikoislääkärien palveluista ei yleensä peritä asiakasmaksua, jos hakeudut hoitoon lähetteellä. Silmälääkärin ja korva-, nenä-, ja kurkkutautien erikoislääkärin vastaanotolle voit hakeutua ilman lähetettä, ja hoito on maksutonta. 

  Sen sijaan esimerkiksi kiropraktikolla, jalkaterapeutilla, psykologilla ja fysioterapeutilla käynnistä joudut maksamaan omavastuuosuuden, vaikka sinulla olisi lähetekin.

  Lääke- ja hoitokulujen korvaus

  Kun ostat reseptilääkkeitä, osa lääkkeiden hinnasta korvataan sinulle automaattisesti. Korvauksen osuus kasvaa asteittain sitä mukaa, mitä enemmän lääkkeitä ostat kahdentoista kuukauden mittaisella ajanjaksolla. Kulloinkin voimassa olevat korvaussummat voi tarkistaa Tanskan lääkintöhallituksen (Lægemiddelstyrelsen) verkkosivuilta. Sinua hoitava lääkäri voi anoa lääkintöhallituksesta lisätukea lääkemenoihisi, mikäli hän katsoo sen tarpeelliseksi. Lue lisää yksilöllisestä tuesta lääkintöhallituksen verkkosivuilta.

  Näin hakeudut hoitoon Tanskassa

  Yleislääkäri

  Jos sairastut asuessasi tai oleskellessasi Tanskassa, sinun tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä omalääkäriin.

  Kaikkien Tanskassa vakinaisesti asuvien tulee valita asuinkunnastaan omalääkäri.

  Omalääkäri on yleislääkäri, joka huolehtii siitä, että saat asianmukaista hoitoa ja tarvittaessa lähetteen erikoislääkärille.

  Päivystävä lääkäri

  Omalääkärin vastaanottoajan ulkopuolella voit soittaa päivystävälle lääkärille. Päivystävä lääkäri arvioi, onko sinun tultava vastaanotolle, ja hän voi erityistapauksissa tulla myös kotikäynnille. 

  Päivystävien lääkäreiden yhteystiedot löydät osoitteesta borger.dk.

  Ensiapuasema

  Ensiapuasemalle ohjataan vakavasti loukkaantuneet potilaat, joita omalääkäri ei pysty auttamaan. Kyse voi olla esimerkiksi luunmurtumista tai palovammoista. 

  Vamman vakavuudesta riippuu, miten nopeasti hoitoon pääsee. Siksi ensiapuasemalla voi joutua odottamaan.
  Useimmissa (mutta ei kuitenkaan kaikissa) sairaaloissa on ensiapuasema. Ensiapuasemalle saapumisesta on yleensä sovittava puhelimitse etukäteen.

  Muuhun kuin kiireelliseen sairaalahoitoon tarvitset lääkärin lähetteen.

  Ensiapuasemien yhteystiedot löydät osoitteesta borger.dk.

  Etsi hoitopaikkoja ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanottoja

  Sundhed.dk-sivustolta löydät tietoa Tanskan terveydenhuoltojärjestelmästä ja voit hakea yleis- ja erikoislääkäreiden, fysioterapeuttien, hammaslääkäreiden, julkisten sairaaloiden, yksityisvastaanottojen, apteekkien ja vastaavien yhteystietoja. 

  Huomaathan, että voit saada julkista tukea hoitoihin vain, jos hoitoa tarjoavalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on sopimus Tanskan julkisen terveydenhuoltojärjestelmän kanssa. Tämä pätee myös silloin, kun hakeudut hoitoon eurooppalaisen sairaanhoitokortin nojalla.

  Mistä saat lisätietoja?

  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.