Oikeus terveyspalveluihin Tanskassa

Ret til sundhedsydelser i Danmark
Tästä artikkelista selviää, mihin tanskalaisiin terveyspalveluihin sinulla on oikeus ja kenen puoleen sinun tulee kääntyä, jos sairastut oleskellessasi Tanskassa. Täältä voit myös tarkistaa, onko sinulla oikeus tulla ennalta suunniteltuun hoitoon Tanskaan, jos asut toisessa Pohjoismaassa.

Sinulla on oikeus maksuttomaan sairaalahoitoon, jos sairastut äkillisesti oleskellessasi Tanskassa. Tämä koskee myös Tanskassa tilapäisesti oleskelevia ulkomaalaisia. Jos asut vakinaisesti Tanskassa ja olet kirjoilla maan väestörekisterissä, saat kunnasta sairausvakuutuskortin, joka sinun tulee esittää joka kerta lääkärin vastaanotolla, ensiapuasemalla ja sairaalassa. Voit vapaasti käyttää terveydenhuoltopalveluja, ja useimmat hoidot ja tutkimukset ovat maksuttomia.

Sairausvakuutuskortti

Sairausvakuutuskortilla (sundhedskort) osoitat oikeutesi Tanskan julkisiin sairausvakuutuspalveluihin, kuten maksuttomiin lääkäripalveluihin sekä esimerkiksi hammaslääkäri- ja fysioterapiamaksujen ja lääkekulujen osittaiseen korvaukseen.

Sairausvakuutuskortti täytyy esittää joka kerta lääkärin vastaanotolla, ensiapuasemalla tai sairaalassa.

  Lue lisää Tanskan sairausvakuutuksesta osoitteessa borger.dk. Osoitteessa sundhed.dk on puolestaan Tanskan julkisen terveydenhuollon portaali, jossa kerrotaan perinpohjaisesti Tanskan terveydenhuoltojärjestelmästä.

   Jos muutat Tanskaan tai asut Tanskassa

   Kun muutat Tanskaan toisesta Pohjoismaasta tai EU- tai Eta-maasta ja sinut merkitään Tanskan väestörekisteriin, saat tanskalaisen sairausvakuutuskortin.

   Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Tanskassa

   Jos asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja työskentelet tanskalaisen työnantajan palveluksessa Tanskassa, olet rajatyöntekijä. Tällöin olet oikeutettu niin sanottuun erityiseen sairausvakuutuskorttiin (det særlige sundhedskort), joka antaa sinulle oikeuden käyttää Tanskan terveyspalveluja samoilla ehdoilla kuin Tanskassa asuvat.

   Erityinen sairausvakuutuskortti on voimassa korkeintaan kaksi vuotta. Voit hakea sitä sähköisesti osoitteessa borger.dk. Palvelun käyttämiseen ei vaadita NemID-tunnusta.

   Yritys voi hakea erityistä sairausvakuutuskorttia työntekijälleen osoitteessa virk.dk.

   Katso lisätietoja erityisestä sairausvakuutuskortista osoitteessa borger.dk. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä etuuksien maksamisesta vastaavaan viranomaiseen (Udbetaling Danmark).

   Eurooppalainen sairaanhoitokortti

   Jos olet sosiaalivakuutettu Tanskassa, voit hakea eurooppalaista sairaanhoitokorttia Tanskassa osoitteesta borger.dk. Eurooppalainen sairaanhoitokortti takaa sinulle hoitoon pääsyn äkillisessä sairaustapauksessa, kun oleskelet toisessa EU- tai Eta-maassa. Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

   Jos asut Tanskassa etkä työskentele ulkomailla

   Jos asut Tanskassa etkä työskentele ulkomailla, olet yleensä sosiaalivakuutettu Tanskassa. Sinun kuuluu tällöin hakea eurooppalaista sairaanhoitokorttia osoitteesta borger.dk.

   Jos asut Tanskassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa

   Jos asut Tanskassa ja työskentelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, haet korttia yleensä työskentelymaastasi. Jos et ole varma siitä, oletko sosiaalivakuutettu Tanskassa, ota yhteyttä Udbetaling Danmarkiin.

   Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Tanskassa

   Jos asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja työskentelet tanskalaisen työnantajan palveluksessa Tanskassa, olet yleensä sosiaalivakuutettu Tanskassa. Sinulla on tällöin oikeus hakea eurooppalaista sairaanhoitokorttia Tanskasta. Jos et ole varma siitä, oletko sosiaalivakuutettu Tanskassa, ota yhteyttä Udbetaling Danmarkiin.

   Mihin olet oikeutettu, jos sairastut oleskellessasi tilapäisesti Tanskassa?

   Jos oleskelet Tanskassa väliaikaisesti etkä työskentele maassa, sinulla on oikeus maksuttomaan sairaalahoitoon äkillisessä, vakavassa sairaustapauksessa. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijana pääset lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon myös silloin, jos sinulla on krooninen sairaus, johon tarvitset hoitoa oleskelusi aikana.

   Jos kuulut jonkin Pohjoismaan sairausvakuutuksen piiriin, sinun on pystyttävä dokumentoimaan se. Jos kuulut Pohjoismaiden ulkopuolisen EU- tai Eta-maan sairausvakuutuksen piiriin, sinun on esitettävä eurooppalainen sairaanhoitokortti.

   Jos kuulut jonkin toisen Pohjoismaan sairausvakuutukseen, sinulle voidaan tietyissä tapauksissa korvata paluumatkasta kotimaahan aiheutuneet kustannukset. Asiasta säädetään pohjoismaisessa sosiaaliturvasopimuksessa. Lue lisää säännöistä Tanskan potilasturvallisuusviraston (Styrelsen for Patientsikkerhed) verkkosivuilta.

   Mitä terveyspalvelut maksavat ja mitä eri korvausmuotoja on olemassa?

   Yleislääkärit ja julkiset sairaalat

   Yleislääkärin vastaanotolla ja julkisissa sairaaloissa ei peritä Tanskassa asiakasmaksuja.

   Hammaslääkärit

   Alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon. Julkisesta sairausvakuutuksesta korvataan osa aikuisille annettavista hammashoidoista. Sairausvakuutuksen osuus on yleensä vähennetty jo valmiiksi hammaslääkärin ilmoittamista hinnoista.

   Erikoislääkärit

   Useimpien erikoislääkärien ja vastaavien antamista hoidoista ei peritä asiakasmaksua. Sen sijaan esimerkiksi kiropraktikolla, jalkaterapeutilla, psykologilla ja fysioterapeutilla käynnistä on maksettava omavastuuosuus.

   Lääke- ja hoitokulujen korvaus

   Kun ostat reseptilääkkeitä, osa lääkkeiden hinnasta korvataan sinulle automaattisesti. Korvauksen osuus kasvaa asteittain sitä mukaa, mitä enemmän lääkkeitä ostat kahdentoista kuukauden mittaisella ajanjaksolla. Kulloinkin voimassa olevat korvaussummat voi tarkistaa Tanskan lääkintöhallituksen (Lægemiddelstyrelsen) verkkosivuilta. Lisäksi lääkärisi voi anoa lääkintöhallituksesta lisätukea lääkemenoihisi, mikäli hän katsoo sen tarpeelliseksi. Lue lisää yksilöllisestä tuesta lääkintöhallituksen verkkosivuilta.

   Ennalta suunniteltu hoito ulkomailla

   Jos olet EU- tai Eta-maan kansalainen, voit monesti saada julkista tukea jossain toisessa EU- tai Eta-maassa annettuun ennalta suunniteltuun hoitoon.

   Onko sinulla oikeus ennalta suunniteltuun hoitoon jossain toisessa Pohjoismaassa, jos kuulut Tanskan sosiaalivakuutuksen piiriin?

   Jos olet sairausvakuutettu Tanskassa ja sinulla on sairausvakuutuskortti, voit saada tukea toisessa EU- tai Eta-maassa annettavaan hoitoon.

   Hae tukea ulkomaisesta sairausvakuutuksestasi, jos asut Tanskassa ja kuulut Tanskan sairausvakuutuksen piiriin, mutta sairausvakuutuskustannuksistasi Tanskassa vastaa jonkin toisen EU- tai Eta-maan sairausvakuutuslaitos. Tällaisessa tilanteessa olet esimerkiksi silloin, jos työskentelet ulkomailla tai saat yksinomaan ulkomaista eläkettä.

   Lue lisää ehdoista Tanskan potilasturvallisuusviraston (Styrelsen for Patientsikkerhed) verkkosivuilta.

   Oletko oikeutettu ennalta suunniteltuun hoitoon Tanskassa, jos kuulut jonkin toisen Pohjoismaan sosiaalivakuutuksen piiriin?

   Tarvitset kotimaasi tai jonkin toisen EU- tai Eta-maan lääkärin tai hammaslääkärin antaman lähetteen, jos aiot tulla julkiseen sairaalahoitoon Tanskassa tai hakeutua johonkin muuhun julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvaan hoitoon, johon Tanskassa pääsee ainoastaan omalääkärin tai hammaslääkärin lähetteellä.

   Julkisten ja yksityisten hoitojen ostamista koskevat säännöt eivät vaikuta oikeuteesi saada lääketieteellisesti välttämätöntä julkista hoitoa, jos sairastut tai loukkaannut äkillisesti oleskellessasi Tanskassa. Lue lisää säännöistä Tanskan potilasturvallisuusviraston verkkosivuilta.

   Mihin tanskalaisiin terveyspalveluihin olet oikeutettu, jos oleskelet tilapäisesti muualla kuin Tanskassa?

   Jos opiskelet ulkomailla alle vuoden ajan

   Jos opiskelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, oikeutesi Tanskan terveyspalveluihin riippuu siitä, opiskeletko ulkomailla korkeintaan vuoden vai yli vuoden.

   Jos olet sosiaalivakuutettu Tanskassa ja aiot opiskella toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä korkeintaan vuoden, voit käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttiasi, joka takaa sinulle pääsyn hoitoon samoilla ehdoilla kuin opiskelumaasi muut asukkaat.

   Jos olet edelleen kirjoilla Tanskan väestörekisterissä, sinun ei tarvitse luopua tanskalaisesta sairausvakuutuskortistasi ja voit käyttää Tanskan terveyspalveluja tavalliseen tapaan.

   Mikäli ilmoittaudut poissaolevaan väestöön Tanskan väestökirjanpidossa, voit yleensä saada erityisen sairausvakuutuskortin, jonka nojalla saat oikeuden käyttää Tanskan terveyspalveluja samoilla ehdoilla kuin muut Tanskassa asuvat.

   Lue lisää osoitteesta borger.dk.

   Jos opiskelet toisessa Pohjoismaassa yli vuoden

   Jos opiskelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, oikeutesi Tanskan terveyspalveluihin riippuu siitä, opiskeletko ulkomailla korkeintaan vuoden vai yli vuoden.

   Jos aiot opiskella toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä yli vuoden, et ole yleensä sairausvakuutettu Tanskassa. Voit joissakin tapauksissa säilyttää oikeutesi käyttää Tanskan terveyspalveluja, mikäli voit kuulua asuinmaasi sairausvakuutukseen Tanskassa asuvan henkilön perheenjäsenenä.

   Tätä tarkoitusta varten tarvitset todistuksen sairaanhoito-oikeudesta eli EU-lomakkeen E 109.

   Lue lisää osoitteesta borger.dk.

   Jos asut ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa

   Jos asut ja työskentelet ulkomailla, kuulut yleensä työskentelymaasi säännösten piiriin. Tietyissä tapauksissa kuulut kuitenkin Tanskan sosiaalivakuutuksen piiriin ja sinulla on oikeus Tanskan terveyspalveluihin. Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

   Toisessa Pohjoismaassa annetusta ennalta suunnitellusta hoidosta aiheutuneiden kulujen korvaaminen

   Jos hakeudut EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä lääkärin vastaanotolle, sairaalaan tai muuhun hoitopaikkaan ja joudut maksamaan saamastasi hoidosta, voit olla tietyissä tapauksissa oikeutettu korvaukseen. Lue lisää säännöistä Tanskan potilasturvallisuusviraston verkkosivuilta.

   Hoito Tanskassa

   Yleislääkäri

   Kun muutat Tanskaan, sinun tulee valita asuinkunnastasi omalääkäri. Hän on yleislääkäri, johon otat yhteyttä sairastuessasi.

   Omalääkärisi huolehtii siitä, että saat asianmukaisen hoidon, ja antaa tarvittaessa lähetteen erikoislääkärille.

   Hän voi myös auttaa esimerkiksi rokotuksiin ja ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä.

   Erikoislääkärit

   Omalääkärisi voi todeta sinun tarvitsevan erikoislääkärin hoitoa.

   Erikoislääkäri on johonkin tiettyyn lääketieteen osa-alueeseen erikoistunut lääkäri, kuten korvalääkäri, ihotautilääkäri tai psykiatri.

   Erikoislääkärin vastaanotolle pääsee vain omalääkärin lähetteellä.

   Päivystävä lääkäri

   Jos sairastut ja tarvitset lääkärin hoitoa omalääkärisi vastaanottoajan ulkopuolella, voit soittaa päivystävälle lääkärille (lægevagten tai vagtlægen).

   Päivystävä lääkäri arvioi, onko sinun tultava vastaanotolle, ja hän voi erityistapauksissa tulla myös kotikäynnille.

   Paikallisen päivystävän lääkärin yhteystiedot löytyvät osoitteesta sundhed.dk.

   Ensiapuasema

   Ensiapuasemalle (akutklinik, skadestue) ohjataan vakavasti loukkaantuneet potilaat, joita omalääkäri ei pysty auttamaan. Kyse voi olla esimerkiksi luunmurtumista tai palovammoista.

   Vamman vakavuudesta riippuu, miten nopeasti hoitoon pääsee. Siksi ensiapuasemalla voi joutua odottamaan.

   Useimmissa (mutta ei kuitenkaan kaikissa) sairaaloissa on ensiapuasema.

   Ennen ensiapuasemalle saapumista potilaan on yleensä sovittava asiasta puhelimitse, mutta käytäntö vaihtelee alueittain.

   Yleinen hätänumero 112

   Jos onnettomuus- tai hätätilanteessa tarvitaan ambulanssia, soita yleiseen hätänumeroon 112.

   Kerro kuka olet, mitä on tapahtunut ja mistä osoitteesta soitat.

   Hammaslääkäri

   Tanskalaisten hammaslääkäripalvelujen hintoja voi vertailla osoitteessa sundhed.dk.

   Mistä saat lisätietoja?

   Kysy Info Pohjolalta

   Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

   HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

   Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.